Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Prabho Maa Durga Stotra Lyrics in English, PDF, MP3, Download 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 2, 2020 at 3:20 AM

Maa Durga Stotra-Kumaara Gunagambheera Devasenaapate-english-Lyrics-Pdf

🏵 Durga Stotra Lyrics In English


|| atha shree durgaa sahasranaamastotram ||

naarada uvaacha - ||

kumaara gunagambheera devasenaapate prabho |
sarvaabheeshhtapradam pumsaam sarvapaapapranaashanam || 1 ||

guhyaadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasaa |
mangalam grahapeedaadishaantidam vaktumarhasi || 2 ||

skanda uvaacha - ||

shrinu naarada devarshhe lokaanugrahakaamyayaa |
yatpricchasi param punyam tatte vakshhyaami kautukaat || 3 ||

maataa me lokajananee himavannagasattamaat |
menaayaam brahmavaadinyaam praadurbhootaa harapriyaa || 4 ||

mahataa tapasaaaaraadhya shankaram lokashankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalaanidhim || 5 ||

nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturah |
svasutaayaah parikshheene vasishhthena prabodhitah || 6 ||

trilokajananee seyam prasannaa tvayi punyatah |
praadurbhootaa sutaatvena tadviyogam shubham tyaja || 7 ||

bahuroopaa cha durgeyam bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemoham tyajaadhunaa || 8 ||

iti prabodhitah shailah taam tushhtaava paraam shivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaram praaha nandinee || 9 ||

matprasaadaatparam stotram hridaye pratibhaasataam |
tena naamnaam sahasrena poojayan kaamamaapnuhi || 10 ||

ityuktvaantarhitaayaam tu hridaye sphuritam tadaa |
naamnaam sahasram durgaayaah pricchate me yaduktavaan || 11 ||

mangalaanaam mangalam tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeshhtapradaam pumsaam braveemyakhilakaamadam || 12 ||

durgaadevee samaakhyaataa himavaanrishhirucyate |
chandonushhtup japo devyaah preetaye kriyate sadaa || 13 ||

asya shreedurgaastotramahaamantrasya |
himavaan rishhih |
anushhtup chandah |
durgaabhagavatee devataa |
shreedurgaaprasaadasiddhyarthe jape viniyogah ||

|| shreebhagavatyai durgaayai namah ||

deveedhyaanam |
om hreem kaalaabhraabhaam kataakshhairarikulabhayadaam maulibaddhendurekhaam |
shankham chakram kripaanam trishikhamapi karairudvahanteem trinetraam |
simhaskandhaadhiroodhaam tribhuvanamakhilam tejasaa poorayanteem |
dhyaayed durgaam jayaakhyaam tridashaparivritaam sevitaam siddhikaamaih ||

|| shree jayadurgaayai namah |

om shivaathomaa ramaa shaktiranantaa nishhkalaaamalaa |
shaantaa maaheshvaree nityaa shaashvataa paramaa kshhamaa || 1 ||

acintyaa kevalaanantaa shivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa shuddhaa sarvagnyaa sarvagaaachalaa || 2 ||

ekaanekavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaaheshvaree satyaa mahaadevee niranjanaa || 3 ||

kaashhthaa sarvaantarasthaaapi cicchaktishchaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa vishvaa jyoteeroopaakshharaamritaa || 4 ||

shaantaa pratishhthaa sarveshaa nivrittiramritapradaa |
vyomamoortirvyomasamsthaa vyomadhaaraaacyutaaatulaa || 5 ||

anaadinidhanaaamoghaa kaaranaatmakalaakulaa |
rituprathamajaaanaabhiramritaatmasamaashrayaa || 6 ||

praaneshvarapriyaa namyaa mahaamahishhaghaatinee |
praaneshvaree praanaroopaa pradhaanapurushheshvaree || 7 ||

sarvashaktikalaaakaamaa mahishheshhtavinaashinee |
sarvakaaryaniyantree cha sarvabhooteshvareshvaree || 8 ||

angadaadidharaa chaiva tathaa mukutadhaarinee |
sanaatanee mahaanandaaaakaashayonistathecyate || 9 ||

citprakaashasvaroopaa cha mahaayogeshvareshvaree |
mahaamaayaa sadushhpaaraa moolaprakritireeshikaa || 10 ||

samsaarayonih sakalaa sarvashaktisamudbhavaa |
samsaarapaaraa durvaaraa durnireekshhaa duraasadaa || 11 ||

praanashaktishcha sevyaa cha yoginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarshaa moolaprakritisambhavaa || 12 ||

anaadyanantavibhavaa paraarthaa purushhaaranih |
sargasthityantakricchaiva sudurvaacyaa duratyayaa || 13 ||

shabdagamyaa shabdamaayaa shabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapurushhaateetaa pradhaanapurushhaatmikaa || 14 ||

puraanee cinmayaa pumsaamishhtadaa pushhtiroopinee |
pootaantarasthaa kootasthaa mahaapurushhasamgnyitaa || 15 ||

janmamrityujaraateetaa sarvashaktisvaroopinee |
vaanchaapradaaanavacchinnapradhaanaanupraveshinee || 16 ||

kshhetragnyaaacintyashaktistu procyateavyaktalakshhanaa |
malaapavarjitaaaanaadimaayaa tritayatattvikaa || 17 ||

preetishcha prakritishchaiva guhaavaasaa tathocyate |
mahaamaayaa nagotpannaa taamasee cha dhruvaa tathaa || 18 ||

vyaktaaavyaktaatmikaa krishhnaa raktaa shuklaa hyakaaranaa |
procyate kaaryajananee nityaprasavadharminee || 19 ||

sargapralayamuktaa cha srishhtisthityantadharminee |
brahmagarbhaa chaturvimshasvaroopaa padmavaasinee || 20 ||

acyutaahlaadikaa vidyudbrahmayonirmahaalayaa |
mahaalakshhmee samudbhaavabhaavitaatmaamaheshvaree || 21 ||

mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaarinee sookshhmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22 ||

anantaroopaaanantaarthaa tathaa purushhamohinee |
anekaanekahastaa cha kaalatrayavivarjitaa || 23 ||

brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmashivaatmikaa |
brahmeshavishhnusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasamgnyitaa || 24 ||

vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeh prakeertitaa |
gnyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaishvaryaroopinee || 25 ||

dharmaatmikaa brahmamoortih pratishrutapumarthikaa |
apaamyonih svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa || 26 ||

eeshvarasya priyaa proktaa shankaraardhashareerinee |
bhavaanee chaiva rudraanee mahaalakshhmeestathaaambikaa || 27 ||

maheshvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarveshvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28 ||

mahendropendranamitaa shaankareeshaanuvartinee |
eeshvaraardhaasanagataa maaheshvarapativrataa || 29 ||

samsaarashoshhinee chaiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree cha gunaagryaa yogadaa tathaa || 30 ||

gnyaanamoortishcha saavitree lakshhmeeh shreeh kamalaa tathaa |
anantagunagambheeraa hyuroneelamaniprabhaa || 31 ||

sarojanilayaa gangaa yogidhyeyaaasuraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyeshhthaa sumangalaa || 32 ||

vaagdevee varadaa varyaa keertih sarvaarthasaadhikaa |
vaageeshvaree brahmavidyaa mahaavidyaa sushobhanaa || 33 ||

graahyavidyaa vedavidyaa dharmavidyaaaatmabhaavitaa |
svaahaa vishvambharaa siddhih saadhyaa medhaa dhritih kritih || 34 ||

suneetih samkritishchaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhogyabhaag bhogadaayinee || 35 ||

shobhaavatee shaankaree cha lolaa maalaavibhooshhitaa |
parameshhthipriyaa chaiva trilokeesundaree maataa || 36 ||

nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadevee susaattvikaa |
mahaamahishhadarpaghnee padmamaalaaaghahaarinee || 37 ||

vicitramukutaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooshhana vibhooshhitaa || 38 ||

divyaakhyaa somavadanaa jagatsamsrishhtivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39 ||

aadityavarnaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarcitaa || 40 ||

aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakshhaa keshivaahaa guhaapuranivaasinee || 41 ||

mahaaphalaaanavadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree pranatakleshabhanjanaa || 42 ||

kaushikee gominee raatristridashaarivinaashinee |
bahuroopaa suroopaa cha viroopaa roopavarjitaa || 43 ||

bhaktaartishamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaashinee |
sarvagnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44 ||

pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekshhaa vidyaadharee deeptaa mahendraahitapaatinee || 45 ||

sarvadevamayaa dakshhaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46 ||

kaamadhenubrihadgarbhaa dheematee maunanaashinee |
nihsankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47 ||

jvaalaamaalaa sahasraadhyaa devadevee manomayaa |
subhagaa suvishuddhaa cha vasudevasamudbhavaa || 48 ||

mahendropendrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
gnyaanagnyeyaa paraateetaa vedaantavishhayaa matih || 49 ||

dakshhinaa daahikaa dahyaa sarvabhootahridisthitaa |
yogamaayaa vibhaagagnyaa mahaamohaa gareeyasee || 50 ||

sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavrikshhaashriyaaditih |
beejaankurasamudbhootaa mahaashaktirmahaamatih || 51 ||

khyaatih pragnyaavatee samgnyaa mahaabhogeendrashaayinee |
heemkritih shankaree shaantirgandharvaganasevitaa || 52 ||

vaishvaanaree mahaashoolaa devasenaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa shacee duhsvapnanaashinee || 53 ||

eedyaa jayaa jagaddhaatree durvignyeyaa suroopinee |
guhaambikaa ganotpannaa mahaapeethaa marutsutaa || 54 ||

havyavaahaa bhavaanandaa jagadyonih prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmrityurjaraateetaa cha buddhidaa || 55 ||

siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaashrayaa paraa |
daityahantree sveshhtadaatree mangalaikasuvigrahaa || 56 ||

purushhaantargataa chaiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa trinetraa cha sarvendriyamanaadhritih || 57 ||

sarvabhootahridisthaa cha tathaa samsaarataarinee |
vedyaa brahmavivedyaa cha mahaaleelaa prakeertitaa || 58 ||

braahmanibrihatee braahmee brahmabhootaaaghahaarinee |
hiranmayee mahaadaatree samsaaraparivartikaa || 59 ||

sumaalinee suroopaa cha bhaasvinee dhaarinee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakshhinee || 60 ||

susaumyaa chandravadanaa taandavaasaktamaanasaa |
sattvashuddhikaree shuddhaa malatrayavinaashinee || 61 ||

jagatttrayee jaganmoortistrimoortiramritaashrayaa |
vimaanasthaa vishokaa cha shokanaashinyanaahataa || 62 ||

hemakundalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertih sarvabhootashayaa devee sataampriyaa || 63 ||

brahmamoortikalaa chaiva krittikaa kanjamaalinee |
vyomakeshaa kriyaashaktiricchaashaktih paraagatih || 64 ||

kshhobhikaa khandikaabhedyaa bhedaabhedavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasamsthaanaa vashinee vamshadhaarinee || 65 ||

guhyashaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatomukhee |
bhaginee cha niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66 ||

nirankushapadodbhootaa chakrahastaa vishodhikaa |
sragvinee padmasambhedakaarinee parikeertitaa || 67 ||

paraavaravidhaanagnyaa mahaapurushhapoorvajaa |
paraavaragnyaa vidyaa cha vidyujjihvaa jitaashrayaa || 68 ||

vidyaamayee sahasraakshhee sahasravadanaatmajaa |
sahasrarashmihsatvasthaa maheshvarapadaashrayaa || 69 ||

jvaalinee sanmayaa vyaaptaa cinmayaa padmabhedikaa |
mahaashrayaa mahaamantraa mahaadevamanoramaa || 70 ||

vyomalakshhmeeh simharathaa cekitaanaaamitaprabhaa |
vishveshvaree bhagavatee sakalaa kaalahaarinee || 71 ||

sarvavedyaa sarvabhadraa guhyaa doodhaa guhaaranee |
pralayaa yogadhaatree cha gangaa vishveshvaree tathaa || 72 ||

kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
punyadaa kaalakeshaa cha bhokttree pushhkarinee tathaa || 73 ||

sureshvaree bhootidaatree bhootibhooshhaa prakeertitaa |
panchabrahmasamutpannaa paramaarthaaarthavigrahaa || 74 ||

varnodayaa bhaanumoortirvaagvignyeyaa manojavaa |
manoharaa mahoraskaa taamasee vedaroopinee || 75 ||

vedashaktirvedamaataa vedavidyaaprakaashinee |
yogeshvareshvaree maayaa mahaashaktirmahaamayee || 76 ||

vishvaantahsthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagopatanoodbhavaa || 77 ||

bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhedikaa |
sarvapraharanopetaa kaamyaa kaameshvareshvaree || 78 ||

anantaanandavibhavaa hrillekhaa kanakaprabhaa |
kooshhmaandaa dhanaratnaadhyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79 ||

trivikramapadodbhootaa chaturaasyaa shivodayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakshhaa dhanyaa pingalalochanaa || 80 ||

shaantaa prabhaasvaroopaa cha pankajaayatalochanaa |
indraakshhee hridayaantahsthaa shivaa maataa cha satkriyaa || 81 ||

girijaa cha sugoodhaa cha nityapushhtaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee chandee chandrikaa kaantavigrahaa || 82 ||

hiranyavarnaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa cha shaaradaa svarnamaalinee || 83 ||

ratnamaalaa ratnagarbhaa vyushhtirvishvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapushhtaa kritodbhavaa || 84 ||

naaraayanee dushhtashikshhaa sooryamaataa vrishhapriyaa |
mahendrabhaginee satyaa satyabhaashhaa sukomalaa || 85 ||

vaamaa cha panchatapasaam varadaatree prakeertitaa |
vaacyavarneshvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86 ||

kaalaraatrirmahaavegaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaam bhadradaayinee || 87 ||

karaalaa pingalaakaaraa kaamabhettree mahaamanaah |
yashasvinee yashodaa cha shhadadhvaparivartikaa || 88 ||

shankhinee padminee samkhyaa saamkhyayogapravartikaa |
chaitraadirvatsaraaroodhaa jagatsampooraneendrajaa || 89 ||

shumbhaghnee khecharaaraadhyaa kambugreevaa baleeditaa |
khagaaroodhaa mahaishvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90 ||

viraktaa garudasthaa cha jagateehridguhaashrayaa |
shumbhaadimathanaa bhaktahridgahvaranivaasinee || 91 ||

jagatttrayaaranee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavignyaanadaatree chaanalpakalmashhahaarinee || 92 ||

sakalopanishhadgamyaa dushhtadushhprekshhyasattamaa |
sadvritaa lokasamvyaaptaa tushhtih pushhtih kriyaavatee || 93 ||

vishvaamareshvaree chaiva bhuktimuktipradaayinee |
shivaadhritaa lohitaakshhee sarpamaalaavibhooshhanaa || 94 ||

niraanandaa trishoolaasidhanurbaanaadidhaarinee |
asheshhadhyeyamoortishcha devataanaam cha devataa || 95 ||

varaambikaa gireh putree nishumbhavinipaatinee |
suvarnaa svarnalasitaaanantavarnaa sadaadhritaa || 96 ||

shaankaree shaantahridayaa ahoraatravidhaayikaa |
vishvagoptree goodharoopaa gunapoornaa cha gaargyajaa || 97 ||

gauree shaakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhritaa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98 ||

saamkhyayogasamaakhyaataa aprameyaa muneeditaa |
vishuddhasukulodbhootaa bindunaadasamaadritaa || 99 ||

shambhuvaamaankagaa chaiva shashitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantashayanaadritaa || 100 ||

naranaaraayanodbhootaa naarasimhee prakeertitaa |
daityapramaathinee shankhachakrapadmagadaadharaa || 101 ||

sankarshhanasamutpannaa ambikaa sajjanaashrayaa |
suvritaa sundaree chaiva dharmakaamaarthadaayinee || 102 ||

mokshhadaa bhaktinilayaa puraanapurushhaadritaa |
mahaavibhootidaaaaraadhyaa sarojanilayaaasamaa || 103 ||

ashhtaadashabhujaaanaadirneelotpaladalaakshhinee |
sarvashaktisamaaroodhaa dharmaadharmavivarjitaa || 104 ||

vairaagyagnyaananirataa niraalokaa nirindriyaa |
vicitragahanaadhaaraa shaashvatasthaanavaasinee || 105 ||

gnyaaneshvaree peetacelaa vedavedaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa || 106 ||

amanyuramritaasvaadaa purandaraparishhtutaa |
ashocyaa bhinnavishhayaa hiranyarajatapriyaa || 107 ||

hiranyajananee bheemaa hemaabharanabhooshhitaa |
vibhraajamaanaa durgnyeyaa jyotishhtomaphalapradaa || 108 ||

mahaanidraasamutpattiranidraa satyadevataa |
deerghaa kakudminee pingajataadhaaraa manognyadheeh || 109 ||

mahaashrayaa ramotpannaa tamahpaare pratishhthitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookshhmaa padmasamshrayaa || 110 ||

shaantyateetakalaaateetavikaaraa shvetacelikaa |
citramaayaa shivagnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111 ||

kaashyapee kaalasarpaabhavenikaa shaastrayonikaa |
trayeemoortih kriyaamoortishchaturvargaa cha darshinee || 112 ||

naaraayanee narotpannaa kaumudee kaantidhaarinee |
kaushikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113 ||

varenyaaadbhutamahaatmyaa vadavaa vaamalochanaa |
subhadraa cetanaaraadhyaa shaantidaa shaantivardhinee || 114 ||

jayaadishaktijananee shaktichakrapravartikaa |
trishaktijananee janyaa shhatsootraparivarnitaa || 115 ||

sudhautakarmanaaaaraadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarshhinee jagaddhaatree kaamayonih kireetinee || 116 ||

aindree trailokyanamitaa vaishhnavee parameshvaree |
pradyumnajananee bimbasamoshhthee padmalochanaa || 117 ||

madotkataa hamsagatih prachandaa chandavikramaa |
vrishhaadheeshaa paraatmaa cha vindhyaa parvatavaasinee || 118 ||

himavanmerunilayaa kailaasapuravaasinee |
chaanoorahantree neetignyaa kaamaroopaa trayeetanuh || 119 ||

vratasnaataa dharmasheelaa simhaasananivaasinee |
veerabhadraadritaa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120 ||

vidyaadharaarcitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
shraddhaatmikaa paavanee cha mohinee achalaatmikaa || 121 ||

mahaadbhutaa vaarijaakshhee simhavaahanagaaminee |
maneeshhinee sudhaavaanee veenaavaadanatatparaa || 122 ||

shvetavaahanishhevyaa cha lasanmatirarundhatee |
hiranyaakshhee tathaa chaiva mahaanandapradaayinee || 123 ||

vasuprabhaa sumaalyaaptakandharaa pankajaananaa |
paraavaraa varaarohaa sahasranayanaarcitaa || 124 ||

shreeroopaa shreematee shreshhthaa shivanaamnee shivapriyaa |
shreepradaa shritakalyaanaa shreedharaardhashareerinee || 125 ||

shreekalaaanantadrishhtishcha hyakshhudraaraatisoodanee |
raktabeejanihantree cha daityasangavimardinee || 126 ||

simhaaroodhaa simhikaasyaa daityashonitapaayinee |
sukeertisahitaacchinnasamshayaa rasavedinee || 127 ||

gunaabhiraamaa naagaarivaahanaa nirjaraarcitaa |
nityoditaa svayamjyotih svarnakaayaa prakeertitaa || 128 ||

vajradandaankitaa chaiva tathaamritasanjeevinee |
vajracchannaa devadevee varavajrasvavigrahaa || 129 ||

maangalyaa mangalaatmaa cha maalinee maalyadhaarinee |
gandharvee tarunee chaandree khadgaayudhadharaa tathaa || 130 ||

saudaaminee prajaanandaa tathaa proktaa bhrigoodbhavaa |
ekaanangaa cha shaastraarthakushalaa dharmachaarinee || 131 ||

dharmasarvasvavaahaa cha dharmaadharmavinishchayaa |
dharmashaktirdharmamayaa dhaarmikaanaam shivapradaa || 132 ||

vidharmaa vishvadharmagnyaa dharmaarthaantaravigrahaa |
dharmavarshhmaa dharmapoorvaa dharmapaarangataantaraa || 133 ||

dharmopadeshhtree dharmaatmaa dharmagamyaa dharaadharaa |
kapaalinee shaakalinee kalaakalitavigrahaa || 134 ||

sarvashaktivimuktaa cha karnikaaradharaaakshharaa|
kamsapraanaharaa chaiva yugadharmadharaa tathaa || 135 ||

yugapravartikaa proktaa trisandhyaa dhyeyavigrahaa |
svargaapavargadaatree cha tathaa pratyakshhadevataa || 136 ||

aadityaa divyagandhaa cha divaakaranibhaprabhaa |
padmaasanagataa proktaa khadgabaanasharaasanaa || 137 ||

shishhtaa vishishhtaa shishhteshhtaa shishhtashreshhthaprapoojitaa |
shataroopaa shataavartaa vitataa raasamodinee || 138 ||

sooryendunetraa pradyumnajananee sushhthumaayinee |
sooryaantarasthitaa chaiva satpratishhthatavigrahaa || 139 ||

nivrittaa procyate gnyaanapaaragaa parvataatmajaa |
kaatyaayanee chandikaa cha chandee haimavatee tathaa || 140 ||

daakshhaayanee satee chaiva bhavaanee sarvamangalaa |
dhoomralochanahantree cha chandamundavinaashinee || 141 ||

yoganidraa yogabhadraa samudratanayaa tathaa |
devapriyankaree shuddhaa bhaktabhaktipravardhinee || 142 ||

trinetraa chandramukutaa pramathaarcitapaadukaa |
arjunaabheeshhtadaatree cha paandavapriyakaarinee || 143 ||

kumaaralaalanaasaktaa harabaahoopadhaanikaa |
vighneshajananee bhaktavighnastomaprahaarinee || 144 ||

susmitendumukhee namyaa jayaapriyasakhee tathaa |
anaadinidhanaa preshhthaa citramaalyaanulepanaa || 145 ||

kotichandraprateekaashaa kootajaalapramaathinee |
krityaaprahaarinee chaiva maaranocchaatanee tathaa || 146 ||

suraasurapravandyaanghrirmohaghnee gnyaanadaayinee |
shhadvairinigrahakaree vairividraavinee tathaa || 147 ||

bhootasevyaa bhootadaatree bhootapeedaavimardikaa |
naaradastutachaaritraa varadeshaa varapradaa || 148 ||

vaamadevastutaa chaiva kaamadaa somashekharaa |
dikpaalasevitaa bhavyaa bhaaminee bhaavadaayinee || 149 ||

streesaubhaagyapradaatree cha bhogadaa roganaashinee |
vyomagaa bhoomigaa chaiva munipoojyapadaambujaa |
vanadurgaa cha durbodhaa mahaadurgaa prakeertitaa || 150 ||

|| phalashrutih ||

iteedam keertidam bhadra durgaanaamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya lakshhmeeh sthiraa bhavet || 1 ||

grahabhootapishaachaadipeedaa nashyatyasamshayam |
baalagrahaadipeedaayaah shaantirbhavati keertanaat || 2 ||

maarikaadimahaaroge pathataam saukhyadam nrinaam |
vyavahaare cha jayadam shatrubaadhaanivaarakam || 3 ||

dampatyoh kalahe praapte mithah premaabhivardhakam |
aayuraarogyadam pumsaam sarvasampatpradaayakam || 4 ||

vidyaabhivardhakam nityam pathataamarthasaadhakam |
shubhadam shubhakaaryeshhu pathataam shrinutaamapi || 5 ||

yah poojayati durgaam taam durgaanaamasahasrakaih |
pushhpaih kunkumasammishraih sa tu yatkaankshhate hridi || 6 ||

tatsarvam samavaapnoti naasti naastyatra samshayah |
yanmukhe dhriyate nityam durgaanaamasahasrakam || 7 ||

kim tasyetaramantraughaih kaaryam dhanyatamasya hi |
durgaanaamasahasrasya pustakam yadgrihe bhavet || 8 ||

na tatra grahabhootaadibaadhaa syaanmangalaaspade |
tadgriham punyadam kshhetram deveesaannidhyakaarakam || 9 ||

etasya stotramukhyasya paathakah shreshhthamantravit |
devataayaah prasaadena sarvapoojyah sukhee bhavet || 10 ||

ityetannagaraajena keertitam munisattama |
guhyaadguhyataram stotram tvayi snehaat prakeertitam || 11 ||

bhaktaaya shraddhadhaanaaya kevalam keertyataamidam |
hridi dhaaraya nityam tvam devyanugrahasaadhakam || 12 ||

||iti shreeskaandapuraane skandanaaradasamvaade durgaasahasranaamastotram sampoornam ||


🙏 Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Lyrics in English PDF, MP3 Download Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Prabho Maa Durga Stotra Lyrics in English | www.chalisa.online.You will also find Maa Durga Mantra Chanting MP3 free download, Maa Durga Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Durga photos and, Maa Durga Wallpapers, Maa Durga Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Durga  You may like this as well...
  Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Lyrics in English Image

  kumaara-gunagambheera-devasenaapate-maa-durga-stotra-english-lyrics-download
  🌻 Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Lyrics in English PDF Download

  View the pdf for the Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate | Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Prabho | Maa Durga Stotra using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Lyrics in English Here...


  Few More Pages Related to Maa Durga

  🙏 Benefits of Chanting Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofMaa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapatemeaning in English or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Durga for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate or How to chant Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Durga,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-durga-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Durga 🙏


  || Mata Mata Ki Jay... || 🙏


  Ma Durga (or Goddess Durga): Also known by many names such as Bhavani Ma (Aai Tulaja Bhavani),
  Bhagvati, Kali Ma, Ambika Mata, Gauri, Lalita, Rajeswari, Kandalini, Java etc...

  and has nine appellations: Kushmanda, Shailaputri, Kaalratri, Chandraghanta Gauri,
  Maha Brahmacharini, Katyayani, Siddhidatri and Skandamata.

  As per Hindu Puranas Durga Devi is warrior manifestation of the Goddess Adishakti (Parvati).

  The Meaning of Durga is "Invincible One".

  Hence, Goddess Adishakti or Devi Adishakti is the Divine Mother of the entire Universe who had
  taken birth on the Earth as Maa Parvati to win and woo Shiva.

  Maa Adishakti, in the form of Goddess Durga rides a tiger.

  Goddess Durga represents the fundamental creative instinct underlying the cosmos,
  and is the energizing force of all divinity, of every being and every thing.


  You can read more about Hindu Goddess Maa Durga here on Wikipedia


  Maa-durga-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Durga Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Durga only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Durga


  Maa-durga-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Durga  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Durga

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Durga only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Durga Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Durga here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Maa Durga Stotra Kumaara Gunagambheera Devasenaapate for Hindu Goddess Maa Durga on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^