श्रीयुत ओंकार क्षीरसागरजी

श्री गणेशाय नमः. सत्य नारायण, वास्तुशांती, शांती, याग व अशा इतर सर्व प्रकारच्या पूजा व विधीं...

***99XXXX4545***