விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய தா3ரித்3ர்ய த3ஹன ஶிவ ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on June 7, 2021 at 01:06 PM

Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil-Visvesvaraya Narakarnava-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| தா3ரித்3ர்ய த3ஹன ஶிவ ஸ்தோத்ரம் ||
விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய
கர்ணாம்ருதாய ஶஶிஶேகர தாரணாய ।
கர்பூரகான்தி தவல்தாய ஜடாதராய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 1 ॥
கௌரீப்ரியாய ரஜனீஶ கல்தாதராய
காலான்தகாய புஜகாதிப கங்கணாய ।
கங்காதராய கஜராஜ விமர்தனாய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 2 ॥
பக்தப்ரியாய பவரோக பயாபஹாய
உக்ராய து:க பவஸாகர தாரணாய ।
ஜ்யோதிர்மயாய குணனாம ஸுன்ருத்யகாய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 3 ॥
சர்மாம்பராய ஶவபஸ்ம விலேபனாய
பாலேக்ஷணாய மணிகுண்டல மண்டிதாய ।
மஞ்ஜீரபாதயுகல்தாய ஜடாதராய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 4 ॥
பஞ்சானநாய பணிராஜ விபூஷணாய
ஹேமாங்குஶாய புவனத்ரய மண்டிதாய
ஆனந்த பூமி வரதாய தமோபயாய ।
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 5 ॥
பானுப்ரியாய பவஸாகர தாரணாய
காலான்தகாய கமலாஸன பூஜிதாய ।
நேத்ரத்ரயாய ஶுபலக்ஷண லக்ஷிதாய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 6 ॥
ராமப்ரியாய ரகுனாத வரப்ரதாய
நாகப்ரியாய நரகார்ணவ தாரணாய ।
புண்யாய புண்யபரிதாய ஸுரார்சிதாய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 7 ॥
முக்தேஶ்வராய பலதாய கணேஶ்வராய
கீதாப்ரியாய வ்ருஷபேஶ்வர வாஹனாய ।
மாதங்கசர்ம வஸனாய மஹேஶ்வராய
தாரித்ர்யது:க தஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 8 ॥
வஸிஷ்டேன க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வரோக நிவாரணம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶீக்ரம் புத்ரபௌத்ராதி வர்தனம் ।
த்ரிஸன்த்யம் ய: படேன்னித்யம் ஸ ஹி ஸ்வர்க மவாப்னுயாத் ॥ 9 ॥
॥ இதி ஶ்ரீ வஸிஷ்ட விரசிதம் தாரித்ர்யதஹன ஶிவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


🙏 Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய தா3ரித்3ர்ய த3ஹன ஶிவ ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava Lyrics in Tamil Image

  visvesvaraya-narakarnava-daridrya-dahana-shiva-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava | விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய | தா3ரித்3ர்ய த3ஹன ஶிவ ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Visvesvaraya Narakarnava Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDaridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnavameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava or How to chant Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Visvesvaraya Narakarnava for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^