த்ரிதல்தம் த்ரிகுணாகாரம் பி3ல்வாஷ்டகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on September 6, 2020 at 11:12 PM

Bilvaashtakam Tamil-Tridalam Trigunakaram-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| பி3ல்வாஷ்டகம் ||
த்ரிதல்தம் த்ரிகுணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுதம் ।
த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 1 ॥
த்ரிஶாகை: பில்வபத்ரைஶ்ச அச்சித்ரை: கோமலை: ஶுபை: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 2 ॥
தர்ஶனம் பில்வவ்ருக்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் ।
அகோரபாபஸம்ஹாரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 3 ॥
ஸாலக்ராமேஷு விப்ரேஷு தடாகே வனகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்னகோடி ஸஹஸ்ராணாம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 4 ॥
தன்திகோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத ஶதானி ச ।
கோடிகன்யாப்ரதானேன ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 5 ॥
ஏகம் ச பில்வபத்ரைஶ்ச கோடியஜ்ஞ்ன பலம் லபேத் ।
மஹாதேவைஶ்ச பூஜார்தம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 6 ॥
காஶீக்ஷேத்ரே நிவாஸம் ச காலபைரவ தர்ஶனம் ।
கயாப்ரயாக மே த்ருஷ்ட்வா ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 7 ॥
உமயா ஸஹ தேவேஶம் வாஹனம் நன்திஶங்கரம் ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்யோ ஏகபில்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 8 ॥
இதி ஶ்ரீ பில்வாஷ்டகம் ॥
----------------
விகல்ப ஸங்கர்பண
த்ரிதல்தம் த்ரிகுணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுதம் ।
த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
த்ரிஶாகை: பில்வபத்ரைஶ்ச அச்சித்ரை: கோமலை: ஶுபை: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
கோடி கன்யா மஹாதானம் திலபர்வத கோடய: ।
காஞ்சனம் ஶைலதானேன ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
காஶீக்ஷேத்ர நிவாஸம் ச காலபைரவ தர்ஶனம் ।
ப்ரயாகே மாதவம் த்ருஷ்ட்வா ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
இன்துவாரே வ்ரதம் ஸ்தித்வா நிராஹாரோ மஹேஶ்வரா: ।
நக்தம் ஹௌஷ்யாமி தேவேஶ ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
ராமலிங்க ப்ரதிஷ்டா ச வைவாஹிக க்ருதம் ததா ।
தடாகானிச ஸன்தானம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
அகண்ட பில்வபத்ரம் ச ஆயுதம் ஶிவபூஜனம் ।
க்ருதம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
உமயா ஸஹதேவேஶ நன்தி வாஹனமேவ ச ।
பஸ்மலேபன ஸர்வாங்கம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
ஸாலக்ராமேஷு விப்ராணாம் தடாகம் தஶகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்னகோடி ஸஹஸ்ரஸ்ய ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
தன்தி கோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேதஶதக்ரதௌ ச ।
கோடிகன்யா மஹாதானம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
பில்வாணாம் தர்ஶனம் புண்யம் ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் ।
அகோர பாபஸம்ஹாரம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
ஸஹஸ்ரவேத பாடேஷு ப்ரஹ்மஸ்தாபனமுச்யதே ।
அனேகவ்ரத கோடீனாம் ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
அன்னதான ஸஹஸ்ரேஷு ஸஹஸ்ரோபனயனம் ததா ।
அனேக ஜன்மபாபானி ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥
பில்வாஷ்டகமிதம் புண்யம் ய: படேஶ்ஶிவ ஸன்னிதௌ ।
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம் ॥


🙏 Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download த்ரிதல்தம் த்ரிகுணாகாரம் பி3ல்வாஷ்டகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram Lyrics in Tamil Image

  tridalam-trigunakaram-bilvaashtakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram | த்ரிதல்தம் த்ரிகுணாகாரம் | பி3ல்வாஷ்டகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Tridalam Trigunakaram Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofBilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakarammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram or How to chant Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Bilvaashtakam Tamil Tridalam Trigunakaram for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^