ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં બિલ્વાષ્ટકમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 11, 2020 at 10:32 AM

Bilvaashtakam Gujarati-Tridalam Trigunakaram-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| બિલ્વાષ્ટકમ્ ||
ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધં ।
ત્રિજન્મ પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 1 ॥
ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ ।
તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 2 ॥
દર્શનં બિલ્વવૃક્ષસ્ય સ્પર્શનં પાપનાશનં ।
અઘોરપાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 3 ॥
સાલગ્રામેષુ વિપ્રેષુ તટાકે વનકૂપયોઃ ।
યજ્ઞ્નકોટિ સહસ્રાણાં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 4 ॥
દંતિકોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધ શતાનિ ચ ।
કોટિકન્યાપ્રદાનેન એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 5 ॥
એકં ચ બિલ્વપત્રૈશ્ચ કોટિયજ્ઞ્ન ફલં લભેત્ ।
મહાદેવૈશ્ચ પૂજાર્થં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 6 ॥
કાશીક્ષેત્રે નિવાસં ચ કાલભૈરવ દર્શનં ।
ગયાપ્રયાગ મે દૃષ્ટ્વા એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 7 ॥
ઉમયા સહ દેવેશં વાહનં નંદિશંકરં ।
મુચ્યતે સર્વપાપેભ્યો એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 8 ॥
ઇતિ શ્રી બિલ્વાષ્ટકમ્ ॥
----------------
વિકલ્પ સંકર્પણ
ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધં ।
ત્રિજન્મ પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ ।
તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
કોટિ કન્યા મહાદાનં તિલપર્વત કોટયઃ ।
કાંચનં શૈલદાનેન એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
કાશીક્ષેત્ર નિવાસં ચ કાલભૈરવ દર્શનં ।
પ્રયાગે માધવં દૃષ્ટ્વા એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
ઇંદુવારે વ્રતં સ્થિત્વા નિરાહારો મહેશ્વરાઃ ।
નક્તં હૌષ્યામિ દેવેશ એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
રામલિંગ પ્રતિષ્ઠા ચ વૈવાહિક કૃતં તથા ।
તટાકાનિચ સંધાનં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
અખંડ બિલ્વપત્રં ચ આયુતં શિવપૂજનં ।
કૃતં નામ સહસ્રેણ એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
ઉમયા સહદેવેશ નંદિ વાહનમેવ ચ ।
ભસ્મલેપન સર્વાંગં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
સાલગ્રામેષુ વિપ્રાણાં તટાકં દશકૂપયોઃ ।
યજ્ઞ્નકોટિ સહસ્રસ્ય એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
દંતિ કોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધશતક્રતૌ ચ ।
કોટિકન્યા મહાદાનં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
બિલ્વાણાં દર્શનં પુણ્યં સ્પર્શનં પાપનાશનં ।
અઘોર પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
સહસ્રવેદ પાટેષુ બ્રહ્મસ્તાપનમુચ્યતે ।
અનેકવ્રત કોટીનાં એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
અન્નદાન સહસ્રેષુ સહસ્રોપનયનં તધા ।
અનેક જન્મપાપાનિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥
બિલ્વાષ્ટકમિદમ્ પુણ્યં યઃ પઠેશ્શિવ સન્નિધૌ ।
શિવલોકમવાપ્નોતિ એકબિલ્વં શિવાર્પણં ॥


🙏 Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં બિલ્વાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram Lyrics in Gujarati Image

  tridalam-trigunakaram-bilvaashtakam-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram | ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં | બિલ્વાષ્ટકમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Tridalam Trigunakaram Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofBilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakarammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram or How to chant Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Bilvaashtakam Gujarati Tridalam Trigunakaram for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^