శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on August 1, 2020 at 09:42 AM

Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu-Suklambaradharam-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Telugu


|| గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం ||
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ॥ 1 ॥
అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః ।
సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ॥ 2 ॥
గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః ।
ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ॥ 3 ॥
సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ॥ 4 ॥
ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః ।
ద్వాదశైతాని నామాని గణేశస్య తు యః పఠేత్ ॥ 5 ॥
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ విపులం ధనం ।
ఇష్టకామం తు కామార్థీ ధర్మార్థీ మోక్షమక్షయం ॥ 6 ॥
విధ్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।
సంగ్రామే సంకటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే ॥ 7 ॥
॥ ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం శ్రీగణేశద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥


🙏 Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam Lyrics in Telugu Image

  suklambaradharam-ganesha-dwadashanama-stotram-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam | శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Suklambaradharam Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharammeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam or How to chant Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  Om Gam Ganapathiye Namo Namah ||Shree Siddhivinaayaka namo namah ||Ashta Vinaayaka namo namah ||Ganapati Bappa Mauriya || 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganesha Dwadashanama Stotram Telugu Suklambaradharam for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^