ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே விஶதேதிரம்யே த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 31, 2021 at 03:07 PM

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil-Saurastradese-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரம் ||
ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே விஶதேதிரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சன்த்ரகலாவதம்ஸம் ।
பக்திப்ரதானாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ॥ 1॥
ஶ்ரீஶைலஶ‍ருங்கே விபுதாதிஸங்கே துலாத்ரிதுங்கேபி முதா வஸன்தம் ।
தமர்ஜுனம் மல்லிகபூர்வமேகம் நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்ரஸேதும் ॥ 2॥
அவன்திகாயாம் விஹிதாவதாரம் முக்திப்ரதானாய ச ஸஜ்ஜனானாம் ।
அகாலம்ருத்யோ: பரிரக்ஷணார்தம் வன்தே மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ॥ 3॥
காவேரிகானர்மதயோ: பவித்ரே ஸமாகமே ஸஜ்ஜனதாரணாய ।
ஸதைவமான்தாத்ருபுரே வஸன்தமோங்காரமீஶம் ஶிவமேகமீடே ॥ 4॥
பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகானிதானே ஸதா வஸன்தம் கிரிஜாஸமேதம் ।
ஸுராஸுராராதிதபாதபத்மம் ஶ்ரீவைத்யனாதம் தமஹம் நமாமி ॥ 5॥
யாம்யே ஸதங்கே நகரேதிரம்யே விபூஷிதாங்கம் விவிதைஶ்ச போகை: ।
ஸத்பக்திமுக்திப்ரதமீஶமேகம் ஶ்ரீனாகனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ॥ 6॥
மஹாத்ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமன்தம் ஸம்பூஜ்யமானம் ஸததம் முனீன்த்ரை: ।
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகாட்யை: கேதாரமீஶம் ஶிவமேகமீடே ॥ 7॥
ஸஹ்யாத்ரிஶீர்ஷே விமலே வஸன்தம் கோதாவரிதீரபவித்ரதேஶே ।
யத்தர்ஶனாத்பாதகமாஶு நாஶம் ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்பகமீஶமீடே ॥ 8॥
ஸுதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே நிபத்ய ஸேதும் விஶிகைரஸங்க்யை: ।
ஶ்ரீராமசன்த்ரேண ஸமர்பிதம் தம் ராமேஶ்வராக்யம் நியதம் நமாமி ॥ 9॥
யம் டாகினிஶாகினிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶனைஶ்ச ।
ஸதைவ பீமாதிபதப்ரஸித்தம் தம் ஶங்கரம் பக்தஹிதம் நமாமி ॥ 1௦॥
ஸானந்தமானந்தவனே வஸன்தமானந்தகன்தம் ஹதபாபவ்ருன்தம் ।
வாராணஸீனாதமனாதனாதம் ஶ்ரீவிஶ்வனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ॥ 11॥
இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மின் ஸமுல்லஸன்தம் ச ஜகத்வரேண்யம் ।
வன்தே மஹோதாரதரஸ்வபாவம் க்ருஷ்ணேஶ்வராக்யம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ॥ 12॥
ஜ்யோதிர்மயத்வாதஶலிங்ககானாம் ஶிவாத்மனாம் ப்ரோக்தமிதம் க்ரமேண ।
ஸ்தோத்ரம் படித்வா மனுஜோதிபக்த்யா பலம் ததாலோக்ய நிஜம் பஜேச்ச ॥
॥ இதி ஶ்ரீமத்ஶங்கராசார்யவிரசிதம்
த்வாதஶஜ்யோதிர்லிங்கஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


🙏 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே விஶதேதிரம்யே த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese Lyrics in Tamil Image

  saurastradese-dvadasha-jyothirlinga-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese | ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே விஶதேதிரம்யே | த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Saurastradese Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradesemeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese or How to chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Dvadasha Jyothirlinga Stotram Tamil Saurastradese for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^