শাংতিপাঠঃ দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্ লিরিক্স ইন বাংলা, PDF, MP3, ডাউনলোড 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on April 29, 2021 at 07:01 AM

Dakshina Murthy Stotram Bengali-Santipathah-bengali-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Bengali


|| দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্ ||
শাংতিপাঠঃ
ওং যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তংহদেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥
ধ্যানম্
ওং মৌনব্যাখ্যা প্রকটিতপরব্রহ্মতত্বংযুবানং
বর্শিষ্ঠাংতেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।
আচার্যেংদ্রং করকলিত চিন্মুদ্রমানংদমূর্তিং
স্বাত্মরামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাত্ ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদ দক্ষং নমামি ॥
চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা ।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশযাঃ ॥
ওং নমঃ প্রণবার্থায শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তযে ।
নির্মলায প্রশাংতায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুস্সাক্ষাত্ পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥
নিধযে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥
চিদোঘনায মহেশায বটমূলনিবাসিনে ।
সচ্চিদানংদ রূপায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥
ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে ।
ব্যোমবদ্-ব্যাপ্তদেহায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥
অংগুষ্ঠতর্জনী যোগমুদ্রা ব্যাজেনযোগিনাম্ ।
শৃত্যর্থং ব্রহ্মজীবৈক্যং দর্শযন্যোগতা শিবঃ ॥
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥
স্তোত্রম্
বিশ্বংদর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজাংতর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মাযযা বহিরিবোদ্ভূতং যথানিদ্রযা ।
যস্সাক্ষাত্কুরুতে প্রভোধসমযে স্বাত্মানমে বাদ্বযং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 1 ॥
বীজস্যাংততি বাংকুরো জগদিতং প্রাঙ্নর্বিকল্পং পুনঃ
মাযাকল্পিত দেশকালকলনা বৈচিত্র্যচিত্রীকৃতং ।
মাযাবীব বিজৃংভযত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছযা
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 2 ॥
যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসত্কল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধযত্যাশ্রিতান্ ।
যস্সাক্ষাত্করণাদ্ভবেন্ন পুরনাবৃত্তির্ভবাংভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 3 ॥
নানাচ্ছিদ্র ঘটোদর স্থিত মহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণ দ্বারা বহিঃ স্পংদতে ।
জানামীতি তমেব ভাংতমনুভাত্যেতত্সমস্তং জগত্
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 4 ॥
দেহং প্রাণমপীংদ্রিযাণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রী বালাংধ জডোপমাস্ত্বহমিতি ভ্রাংতাভৃশং বাদিনঃ ।
মাযাশক্তি বিলাসকল্পিত মহাব্যামোহ সংহারিণে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 5 ॥
রাহুগ্রস্ত দিবাকরেংদু সদৃশো মাযা সমাচ্ছাদনাত্
সন্মাত্রঃ করণোপ সংহরণতো যোঽভূত্সুষুপ্তঃ পুমান্ ।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রভোদসমযে যঃ প্রত্যভিজ্ঞাযতে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 6 ॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তা স্বনু বর্তমান মহমিত্যংতঃ স্ফুরংতং সদা ।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রযা ভদ্রযা
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 7 ॥
বিশ্বং পশ্যতি কার্যকারণতযা স্বস্বামিসংবংধতঃ
শিষ্যচার্যতযা তথৈব পিতৃ পুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মাযা পরিভ্রামিতঃ
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 8 ॥
ভূরংভাংস্যনলোঽনিলোংবর মহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্যষ্টকম্ ।
নান্যত্কিংচন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাত্পরস্মাদ্বিভো
তস্মৈ গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 9 ॥
সর্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিন্ স্তবে
তেনাস্ব শ্রবণাত্তদর্থ মননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্তনাত্ ।
সর্বাত্মত্বমহাবিভূতি সহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিদ্ধ্যেত্তত্পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য মব্যাহতম্ ॥ 10 ॥
॥ ইতি শ্রীমচ্ছংকরাচার্যবিরচিতং দক্ষিণামুর্তিস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥


🙏 Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah Lyrics in Bengali PDF, MP3 Download শাংতিপাঠঃ দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্ Lyrics in Bengali | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah Lyrics in Bengali Image

  santipathah-dakshina-murthy-stotram-bengali-bengali-lyrics-download
  🌻 Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah Lyrics in Bengali PDF Download

  View the pdf for the Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah | শাংতিপাঠঃ | দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Santipathah Lyrics in Bengali Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathahmeaning in Bengali or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah or How to chant Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^