ப்ரபும் ப்ராணனாதம் விபும் ஶிவாஷ்டகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on March 11, 2021 at 01:36 AM

Shivashtakam Tamil-Prabhum Prananatham-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவாஷ்டகம் ||
ப்ரபும் ப்ராணனாதம் விபும் விஶ்வனாதம் ஜகன்னாத நாதம் ஸதானந்த பாஜாம் ।
பவத்பவ்ய பூதேஶ்வரம் பூதனாதம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 1 ॥
கல்தே ருண்டமாலம் தனௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் கணேஶாதி பாலம் ।
ஜடாஜூட கங்கோத்தரங்கைர்விஶாலம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 2॥
முதாமாகரம் மண்டனம் மண்டயன்தம் மஹா மண்டலம் பஸ்ம பூஷாதரம் தம் ।
அனாதிம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 3 ॥
வடாதோ நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா ஸுப்ரகாஶம் ।
கிரீஶம் கணேஶம் ஸுரேஶம் மஹேஶம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 4 ॥
கிரீன்த்ராத்மஜா ஸங்க்ருஹீதார்ததேஹம் கிரௌ ஸம்ஸ்திதம் ஸர்வதாபன்ன கேஹம் ।
பரப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மாதிபிர்-வன்த்யமானம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 5 ॥
கபாலம் த்ரிஶூலம் கராப்யாம் ததானம் பதாம்போஜ நம்ராய காமம் ததானம் ।
பலீவர்தமானம் ஸுராணாம் ப்ரதானம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 6 ॥
ஶரச்சன்த்ர காத்ரம் கணானந்தபாத்ரம் த்ரினேத்ரம் பவித்ரம் தனேஶஸ்ய மித்ரம் ।
அபர்ணா கல்தத்ரம் ஸதா ஸச்சரித்ரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 7 ॥
ஹரம் ஸர்பஹாரம் சிதா பூவிஹாரம் பவம் வேதஸாரம் ஸதா நிர்விகாரம்।
ஶ்மஶானே வஸன்தம் மனோஜம் தஹன்தம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு மீஶானமீடே ॥ 8 ॥
ஸ்வயம் ய: ப்ரபாதே நரஶ்ஶூல பாணே படேத் ஸ்தோத்ரரத்னம் த்விஹப்ராப்யரத்னம் ।
ஸுபுத்ரம் ஸுதான்யம் ஸுமித்ரம் கல்தத்ரம் விசித்ரைஸ்ஸமாராத்ய மோக்ஷம் ப்ரயாதி


🙏 Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ப்ரபும் ப்ராணனாதம் விபும் ஶிவாஷ்டகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham Lyrics in Tamil Image

  prabhum-prananatham-shivashtakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham | ப்ரபும் ப்ராணனாதம் விபும் | ஶிவாஷ்டகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Prabhum Prananatham Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShivashtakam Tamil Prabhum Prananatham chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shivashtakam Tamil Prabhum Prananathammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham or How to chant Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shivashtakam Tamil Prabhum Prananatham for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^