॥ஓம் ஓம்॥ ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on November 25, 2020 at 03:43 PM

Shiva Shadakshari Stotram Tamil-Om Om-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம் ||
॥ஓம் ஓம்॥
ஓங்காரபின்து ஸம்யுக்தம் நித்யம் த்யாயன்தி யோகின: ।
காமதம் மோக்ஷதம் தஸ்மாதோங்காராய நமோனம: ॥ 1 ॥
॥ஓம் நம்॥
நமன்தி முனய: ஸர்வே நமன்த்யப்ஸரஸாம் கணா: ।
நராணாமாதிதேவாய நகாராய நமோனம: ॥ 2 ॥
॥ஓம் மம்॥
மஹாதத்வம் மஹாதேவ ப்ரியம் ஜ்ஞானப்ரதம் பரம் ।
மஹாபாபஹரம் தஸ்மான்மகாராய நமோனம: ॥ 3 ॥
॥ஓம் ஶிம்॥
ஶிவம் ஶான்தம் ஶிவாகாரம் ஶிவானுக்ரஹகாரணம் ।
மஹாபாபஹரம் தஸ்மாச்சிகாராய நமோனம: ॥ 4 ॥
॥ஓம் வாம்॥
வாஹனம் வ்ருஷபோயஸ்ய வாஸுகி: கண்டபூஷணம் ।
வாமே ஶக்திதரம் தேவம் வகாராய நமோனம: ॥ 5 ॥
॥ஓம் யம்॥
யகாரே ஸம்ஸ்திதோ தேவோ யகாரம் பரமம் ஶுபம் ।
யம் நித்யம் பரமானந்தம் யகாராய நமோனம: ॥ 6 ॥
ஷடக்ஷரமிதம் ஸ்தோத்ரம் ய: படேச்சிவ ஸன்னிதௌ ।
தஸ்ய ம்ருத்யுபயம் நாஸ்தி ஹ்யபம்ருத்யுபயம் குத: ॥
ஶிவஶிவேதி ஶிவேதி ஶிவேதி வா
பவபவேதி பவேதி பவேதி வா ।
ஹரஹரேதி ஹரேதி ஹரேதி வா
புஜமனஶ்ஶிவமேவ நிரன்தரம் ॥
இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய
ஶ்ரீமச்சங்கரபகவத்பாதபூஜ்யக்ருத ஶிவஷடக்ஷரீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


🙏 Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ॥ஓம் ஓம்॥ ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om Lyrics in Tamil Image

  om-om-shiva-shadakshari-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om | ॥ஓம் ஓம்॥ | ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Om Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Ommeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om or How to chant Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Shadakshari Stotram Tamil Om Om for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^