நமாமீஶ மீஶான நிர்வாணரூபம் ருத்3ராஷ்டகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on March 30, 2021 at 05:29 AM

Rudrashtakam Tamil-Namamisa Misana-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ருத்3ராஷ்டகம் ||
நமாமீஶ மீஶான நிர்வாணரூபம் விபும் வ்யாபகம் ப்ரஹ்மவேத ஸ்வரூபம் ।
நிஜம் நிர்குணம் நிர்விகல்பம் நிரீஹம் சதாகாஶ மாகாஶவாஸம் பஜேஹம் ॥
நிராகார மோங்கார மூலம் துரீயம் கிரிஜ்ஞான கோதீத மீஶம் கிரீஶம் ।
கரால்தம் மஹாகாலகாலம் க்ருபாலம் குணாகார ஸம்ஸாரஸாரம் நதோ ஹம் ॥
துஷாராத்ரி ஸங்காஶ கௌரம் கம்பீரம் மனோபூதகோடி ப்ரபா ஶ்ரீஶரீரம் ।
ஸ்புரன்மௌல்திகல்லோலினீ சாருகாங்கம் லஸ்த்பாலபாலேன்து பூஷம் மஹேஶம் ॥
சலத்குண்டலம் ப்ரூ ஸுனேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸன்னானநம் நீலகண்டம் தயால்தும் ।
ம்ருகாதீஶ சர்மாம்பரம் முண்டமாலம் ப்ரியம் ஶங்கரம் ஸர்வனாதம் பஜாமி ॥
ப்ரசண்டம் ப்ரக்ருஷ்டம் ப்ரகல்பம் பரேஶம் அகண்டம் அஜம் பானுகோடி ப்ரகாஶம்
த்ரயீ ஶூல நிர்மூலனம் ஶூலபாணிம் பஜேஹம் பவானீபதிம் பாவகம்யம் ॥
கல்தாதீத கல்த்யாண கல்பான்தரீ ஸதா ஸஜ்ஜனானந்ததாதா புராரீ ।
சிதானந்த ஸன்தோஹ மோஹாபகாரீ ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ மன்மதாரீ ॥
ந யாவத் உமானாத பாதாரவின்தம் பஜன்தீஹ லோகே பரே வா நாராணாம் ।
ந தாவத்ஸுகம் ஶான்தி ஸன்தாபனாஶம் ப்ரஸீத ப்ரபோ ஸர்வபூதாதிவாஸ ॥
நஜானாமி யோகம் ஜபம் நைவ பூஜாம் நதோ ஹம் ஸதா ஸர்வதா தேவ துப்யம் ।
ஜராஜன்ம து:கௌகதாதப்யமானம் ப்ரபோபாஹி அபன்னமீஶ ப்ரஸீத! ॥


🙏 Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download நமாமீஶ மீஶான நிர்வாணரூபம் ருத்3ராஷ்டகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana Lyrics in Tamil Image

  namamisa-misana-rudrashtakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana | நமாமீஶ மீஶான நிர்வாணரூபம் | ருத்3ராஷ்டகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Namamisa Misana Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofRudrashtakam Tamil Namamisa Misana chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Rudrashtakam Tamil Namamisa Misanameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana or How to chant Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Rudrashtakam Tamil Namamisa Misana for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^