நம: ஶிவாப்யாம் நவயௌவனாப்யாம் உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on December 8, 2020 at 02:40 AM

Uma Maheswara Stotram Tamil-Namah Sivabhyam-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ||
நம: ஶிவாப்யாம் நவயௌவனாப்யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்தராப்யாம் ।
நகேன்த்ரகன்யாவ்ருஷகேதனாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 1 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்யாம்
நமஸ்க்ருதாபீஷ்டவரப்ரதாப்யாம் ।
நாராயணேனார்சிதபாதுகாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 2 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் வ்ருஷவாஹனாப்யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்வின்த்ரஸுபூஜிதாப்யாம் ।
விபூதிபாடீரவிலேபனாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 3 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் ஜகதீஶ்வராப்யாம்
ஜகத்பதிப்யாம் ஜயவிக்ரஹாப்யாம் ।
ஜம்பாரிமுக்யைரபிவன்திதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 4 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் பரமௌஷதாப்யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்யாம் ।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்திதிஸம்ஹ்ருதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 5 ॥
நம: ஶிவாப்யாமதிஸுன்தராப்யாம்
அத்யன்தமாஸக்தஹ்ருதம்புஜாப்யாம் ।
அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 6 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் கலினாஶனாப்யாம்
கங்கால்தகல்யாணவபுர்தராப்யாம் ।
கைலாஸஶைலஸ்திததேவதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 7 ॥
நம: ஶிவாப்யாமஶுபாபஹாப்யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்யாம் ।
அகுண்டிதாப்யாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ப்ருதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 8 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் ரதவாஹனாப்யாம்
ரவீன்துவைஶ்வானரலோசனாப்யாம் ।
ராகாஶஶாங்காபமுகாம்புஜாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 9 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் ஜடிலன்தராப்யாம்
ஜராம்ருதிப்யாம் ச விவர்ஜிதாப்யாம் ।
ஜனார்தனாப்ஜோத்பவபூஜிதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 1௦ ॥
நம: ஶிவாப்யாம் விஷமேக்ஷணாப்யாம்
பில்வச்சதாமல்லிகதாமப்ருத்ப்யாம் ।
ஶோபாவதீஶான்தவதீஶ்வராப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 11 ॥
நம: ஶிவாப்யாம் பஶுபாலகாப்யாம்
ஜகத்ரயீரக்ஷணபத்தஹ்ருத்ப்யாம் ।
ஸமஸ்ததேவாஸுரபூஜிதாப்யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்யாம் ॥ 12 ॥
ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸன்த்யம் ஶிவபார்வதீப்யாம்
பக்த்யா படேத்த்வாதஶகம் நரோ ய: ।
ஸ ஸர்வஸௌபாக்யபலானி
புங்க்தே ஶதாயுரான்தே ஶிவலோகமேதி ॥ 13 ॥


🙏 Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download நம: ஶிவாப்யாம் நவயௌவனாப்யாம் உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam Lyrics in Tamil Image

  namah-sivabhyam-uma-maheswara-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam | நம: ஶிவாப்யாம் நவயௌவனாப்யாம் | உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Namah Sivabhyam Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofUma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam or How to chant Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Uma Maheswara Stotram Tamil Namah Sivabhyam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^