Bhagwan Mahadev Stotra Sanskrit Lyrics


Ardha Nareeswara Stotram Sanskrit Champeyagaurardhasarirakayai Sanskrit Lyrics

Ardha Nareeswara Stotram Sanskrit - चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Ardha Nareeswara Stotram Sanskrit Champeyagaurardhasarirakayai चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Bilvaashtakam Sanskrit Tridalam Trigunakaram Sanskrit Lyrics

Bilvaashtakam Sanskrit - त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Bilvaashtakam Sanskrit Tridalam Trigunakaram त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं बिल्वाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Dakshina Murthy Stotram Sanskrit Santipathah Sanskrit Lyrics

Dakshina Murthy Stotram Sanskrit - शान्तिपाठः - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Dakshina Murthy Stotram Sanskrit Santipathah शान्तिपाठः दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Daridrya Dahana Shiva Stotram Sanskrit Visvesvaraya Narakarnava Sanskrit Lyrics

Daridrya Dahana Shiva Stotram Sanskrit - विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Daridrya Dahana Shiva Stotram Sanskrit Visvesvaraya Narakarnava विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Sanskrit Saurastradese Sanskrit Lyrics

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Sanskrit - सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Dvadasha Jyothirlinga Stotram Sanskrit Saurastradese सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Sanskrit Laghu Stotram Sanskrit Lyrics

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Sanskrit - लघु स्तोत्रम् - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Dwadasa Jyotirlinga Stotram Sanskrit Laghu Stotram लघु स्तोत्रम् द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Kasi Vishwanathashtakam Sanskrit Ganga Taranga Sanskrit Lyrics

Kasi Vishwanathashtakam Sanskrit - गङ्गा तरङ्ग रमणीय जटा कलापं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Kasi Vishwanathashtakam Sanskrit Ganga Taranga गङ्गा तरङ्ग रमणीय जटा कलापं काशी विश्वनाथाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Lingashtakam Sanskrit Brahmamurari Surarchita Sanskrit Lyrics

Lingashtakam Sanskrit - ब्रह्ममुरारि सुरार्चित - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Lingashtakam Sanskrit Brahmamurari Surarchita ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Sanskrit Sriganesaya Namah Sanskrit Lyrics

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Sanskrit - श्रीगणेशाय नमः । - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Sanskrit Sriganesaya Namah श्रीगणेशाय नमः । महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् (रुद्रं पशुपतिम्) Sanskrit Lyrics.

Manyu Suktam Sanskrit Rigveda Samhita Sanskrit Lyrics

Manyu Suktam Sanskrit - ऋग्वेद संहिता - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Manyu Suktam Sanskrit Rigveda Samhita ऋग्वेद संहिता मन्यु सूक्तम् Sanskrit Lyrics.

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Sanskrit Taittiriya Brahmanam Sanskrit Lyrics

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Sanskrit - तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Nakshatra Suktam Nakshatreshti Sanskrit Taittiriya Brahmanam तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) Sanskrit Lyrics.

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Sanskrit Charanasrngarahita Sanskrit Lyrics

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Sanskrit - चरणशृङ्गरहित श्री नटराज - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Nataraja Stotram Patanjali Krutam Sanskrit Charanasrngarahita चरणशृङ्गरहित श्री नटराज नटराज स्तोत्रं (पतञ्जलि कृतम्) Sanskrit Lyrics.

Nirvaana Shatkam Sanskrit Sivoham Sivoham, Sanskrit Lyrics

Nirvaana Shatkam Sanskrit - शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Nirvaana Shatkam Sanskrit Sivoham Sivoham, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, निर्वाण षट्कम् Sanskrit Lyrics.

Panchamruta Snanam Sanskrit Ksirabhisekam Sanskrit Lyrics

Panchamruta Snanam Sanskrit - क्षीराभिषेकं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Panchamruta Snanam Sanskrit Ksirabhisekam क्षीराभिषेकं पञ्चामृत स्नानाभिषेकम् Sanskrit Lyrics.

Rudrashtakam Sanskrit Namamisa Misana Sanskrit Lyrics

Rudrashtakam Sanskrit - नमामीश मीशान निर्वाणरूपं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Rudrashtakam Sanskrit Namamisa Misana नमामीश मीशान निर्वाणरूपं रुद्राष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Shivananda Lahari Sanskrit Kalabhyam Chudalankrta Sasi Sanskrit Lyrics

Shivananda Lahari Sanskrit - कलाभ्यां चूडालङ्कृत शशि - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shivananda Lahari Sanskrit Kalabhyam Chudalankrta Sasi कलाभ्यां चूडालङ्कृत शशि शिवानन्द लहरि Sanskrit Lyrics.

Shivashtakam Sanskrit Prabhum Prananatham Sanskrit Lyrics

Shivashtakam Sanskrit - प्रभुं प्राणनाथं विभुं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shivashtakam Sanskrit Prabhum Prananatham प्रभुं प्राणनाथं विभुं शिवाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Sanskrit Adau Karmaprasangatkalayati Sanskrit Lyrics

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Sanskrit - आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Sanskrit Adau Karmaprasangatkalayati आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Sanskrit  Sanskrit Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Sanskrit - शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Sanskrit शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Bhujangam Sanskrit Galaddanagandam Sanskrit Lyrics

Shiva Bhujangam Sanskrit - गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Bhujangam Sanskrit Galaddanagandam गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं शिव भुजङ्गम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Sanskrit Krpasagarayasukavyapradaya Sanskrit Lyrics

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Sanskrit - कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Bhujanga Prayata Stotram Sanskrit Krpasagarayasukavyapradaya कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय शिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Mahimna Stotram Sanskrit Atha Sri Sivamahimnastotram Sanskrit Lyrics

Shiva Mahimna Stotram Sanskrit - अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Mahimna Stotram Sanskrit Atha Sri Sivamahimnastotram अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् शिव महिम्ना स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Mangalaashtakam Sanskrit Bhavaya Chandrachudaya Sanskrit Lyrics

Shiva Mangalaashtakam Sanskrit - भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Mangalaashtakam Sanskrit Bhavaya Chandrachudaya भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय शिव मङ्गलाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Panchakshari Stotram Sanskrit Om Namah Sivaya Sanskrit Lyrics

Shiva Panchakshari Stotram Sanskrit - ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Panchakshari Stotram Sanskrit Om Namah Sivaya ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Sahasra Nama Stotram Sanskrit Om Sanskrit Lyrics

Shiva Sahasra Nama Stotram Sanskrit - - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Sahasra Nama Stotram Sanskrit Om शिव सहस्र नाम स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Sanskrit Yenedam Bhutam Sanskrit Lyrics

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Sanskrit - येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Sanskrit Yenedam Bhutam येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् शिवसङ्कल्पोपनिषत् (शिव सङ्कल्पमस्तु) Sanskrit Lyrics.

Shiva Shadakshari Stotram Sanskrit Om Om Sanskrit Lyrics

Shiva Shadakshari Stotram Sanskrit - ॥ॐ ॐ॥ - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Shadakshari Stotram Sanskrit Om Om ॥ॐ ॐ॥ शिव षडक्षरी स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Shiva Tandava Stotram Sanskrit Jatatavigalajjalapravahapavitasthale Sanskrit Lyrics

Shiva Tandava Stotram Sanskrit - जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Shiva Tandava Stotram Sanskrit Jatatavigalajjalapravahapavitasthale जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले शिव ताण्डव स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Sree Kaala Hastiswara Satakam Sanskrit Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Sanskrit Lyrics

Sree Kaala Hastiswara Satakam Sanskrit - श्रीविद्युत्कलिताऽजवञ्जवमहा जीमूतपापाम्बुधा - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sree Kaala Hastiswara Satakam Sanskrit Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha श्रीविद्युत्कलिताऽजवञ्जवमहा जीमूतपापाम्बुधा श्री काल हस्तीश्वर शतकम् Sanskrit Lyrics.

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Sanskrit Umakantaya Kantaya Sanskrit Lyrics

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Sanskrit - उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Sanskrit Umakantaya Kantaya उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम् Sanskrit Lyrics.

Sri Kashi Visvanatha Stotram Sanskrit Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Sanskrit Lyrics

Sri Kashi Visvanatha Stotram Sanskrit - कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sri Kashi Visvanatha Stotram Sanskrit Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Sri Rudram Chamakam Sanskrit Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Sanskrit Lyrics

Sri Rudram Chamakam Sanskrit - ॐ अग्नाविष्णो सजोषसेमावर्धन्तु - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sri Rudram Chamakam Sanskrit Om Agnavisno Sajosasemavardhantu ॐ अग्नाविष्णो सजोषसेमावर्धन्तु श्री रुद्रं चमकम् Sanskrit Lyrics.

Sri Rudram Laghunyasam Sanskrit Om Athatmanagm Sanskrit Lyrics

Sri Rudram Laghunyasam Sanskrit - ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sri Rudram Laghunyasam Sanskrit Om Athatmanagm ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् श्री रुद्रं लघुन्यासम् Sanskrit Lyrics.

Sri Rudram Namakam Sanskrit Sri Rudra Prasnah Sanskrit Lyrics

Sri Rudram Namakam Sanskrit - श्री रुद्र प्रश्नः - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Sri Rudram Namakam Sanskrit Sri Rudra Prasnah श्री रुद्र प्रश्नः श्री रुद्रं नमकम् Sanskrit Lyrics.

Totakashtakam Sanskrit Viditakhila Sastra Sanskrit Lyrics

Totakashtakam Sanskrit - विदिताखिल शास्त्र सुधा - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Totakashtakam Sanskrit Viditakhila Sastra विदिताखिल शास्त्र सुधा तोटकाष्टकम् Sanskrit Lyrics.

Uma Maheswara Stotram Sanskrit Namah Sivabhyam Sanskrit Lyrics

Uma Maheswara Stotram Sanskrit - नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Sanskrit. Uma Maheswara Stotram Sanskrit Namah Sivabhyam नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां उमा महेश्वर स्तोत्रम् Sanskrit Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^