Bhagwan Mahadev Puja Sanskrit Lyrics


Shiva Manasa Puja Sanskrit Ratnaih Kalpitamasanam Sanskrit Lyrics

Shiva Manasa Puja Sanskrit - रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः - Sanskrit Lyrics


Bhagwan Mahadev Puja in Sanskrit. Shiva Manasa Puja Sanskrit Ratnaih Kalpitamasanam रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः शिव मानस पूज Sanskrit Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^