Bhagwan Mahadev Namavali Malayalam Lyrics


Shiva Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Sivaya Namah Malayalam Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Namavali Malayalam - ഓം ശിവായ നമഃ - Malayalam Lyrics


Bhagwan Mahadev Namavali in Malayalam. Shiva Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Sivaya Namah ഓം ശിവായ നമഃ ശിവ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി Malayalam Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^