ક્ષીરાભિષેકં પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on September 16, 2020 at 06:33 PM

Panchamruta Snanam Gujarati-Ksirabhisekam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્ ||
ક્ષીરાભિષેકં
આપ્યાયસ્વ સમેતુ તે વિશ્વતસ્સોમવૃષ્ણિયં । ભવાવાજસ્ય સંગધે ॥ ક્ષીરેણ સ્નપયામિ
દધ્યાભિષેકં
દધિક્રાવણ્ણો અકારિષં જિષ્ણોરશ્વસ્ય વાજિનઃ । સુરભિનો મુખાકરત્પ્રણ આયૂગ્-મ્ષિતારિષત્
॥ દધ્ના સ્નપયામિ ॥
આજ્યાભિષેકં
શુક્રમસિ જ્યોતિરસિ તેજોઽસિ દેવોવસ્સવિતોત્પુના ત્વચ્છિદ્રેણ પવિત્રેણ વસો
સ્સૂર્યસ્ય રશ્મિભિઃ ॥ આજ્યેન સ્નપયામિ ॥
મધુ અભિષેકં
મધુવાતા ઋતાયતે મધુક્ષરંતિ સિંધવઃ । માધ્વીર્નસ્સંત્વોષધીઃ । મધુનક્ત મુતોષસિ
મધુમત્પાર્થિવગ્-મ્ રજઃ । મધુદ્યૌરસ્તુ નઃ પિતા । મધુમાન્નો વનસ્પતિર્મધુમાગ્-મ્
અસ્તુ સૂર્યઃ । માધ્વીર્ગાવો ભવંતુ નઃ ॥ મધુના સ્નપયામિ ॥
શર્કરાભિષેકં
સ્વાદુઃ પવસ્વ દિવ્યાય જન્મને સ્વાદુરિંદ્રાય સુહવીતુ નામ્ને । સ્વાદુર્મિત્રાય
વરુણાય વાયવે બૃહસ્પતયે મધુમાગ્-મ્ અદાભ્યઃ ॥ શર્કરયા સ્નપયામિ ॥
યાઃ ફલિનીર્યા અફલા અપુષ્પાયાશ્ચ પુષ્પિણીઃ । બૃહસ્પતિ પ્રસૂતાસ્તાનો મુંચસ્ત્વગ્-મ્
હસઃ ॥ ફલોદકેન સ્નપયામિ ॥
શુદ્ધોદક અભિષેકં
ઓં આપો હિષ્ઠા મયોભુવઃ । તા ન ઊર્જે દધાતન । મહેરણાય ચક્ષસે । યો વઃ શિવતમો
રસઃ । તસ્ય ભાજયતે હ નઃ । ઉષતીરિવ માતરઃ । તસ્મા અરંગ મામ વઃ । યસ્ય ક્ષયાય
જિન્વથ । આપો જનયથા ચ નઃ ॥ ઇતિ પંચામૃતેન સ્નાપયિત્વા ॥


🙏 Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ક્ષીરાભિષેકં પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam Lyrics in Gujarati Image

  ksirabhisekam-panchamruta-snanam-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam | ક્ષીરાભિષેકં | પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Ksirabhisekam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofPanchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam or How to chant Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Panchamruta Snanam Gujarati Ksirabhisekam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^