કંઠે યસ્ય લસત્કરાલગરલં શ્રીકાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on October 24, 2020 at 04:21 PM

Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati-Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| શ્રીકાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ ||
કંઠે યસ્ય લસત્કરાલગરલં ગંગાજલં મસ્તકે
વામાંગે ગિરિરાજરાજતનયા જાયા ભવાની સતી ।
નંદિસ્કંદગણાધિરાજસહિતા શ્રીવિશ્વનાથપ્રભુઃ
કાશીમંદિરસંસ્થિતોઽખિલગુરુર્દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 1॥
યો દેવૈરસુરૈર્મુનીંદ્રતનયૈર્ગંધર્વયક્ષોરગૈ-
ર્નાગૈર્ભૂતલવાસિભિર્દ્વિજવરૈઃ સંસેવિતઃ સિદ્ધયે ।
યા ગંગોત્તરવાહિની પરિસરે તીર્થેરસંખ્યૈર્વૃતા
સા કાશી ત્રિપુરારિરાજનગરી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 2॥
તીર્થાનાં પ્રવરા મનોરથકરી સંસારપારાપરા-
નંદા નંદિગણેશ્વરૈરુપહિતા દેવૈરશેષૈઃ સ્તુતા ।
યા શંભોર્મણિકુંડલૈકકણિકા વિષ્ણોસ્તપોદીર્ઘિકા
સેયં શ્રીમણિકર્ણિકા ભગવતી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 3॥
એષા ધર્મપતાકિની તટરુહાસેવાવસન્નાકિની
પશ્યન્પાતકિની ભગીરથતપઃસાફલ્યદેવાકિની ।
પ્રેમારૂઢપતાકિની ગિરિસુતા સા કેકરાસ્વાકિની
કાશ્યામુત્તરવાહિની સુરનદી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 4॥
વિઘ્નાવાસનિવાસકારણમહાગંડસ્થલાલંબિતઃ
સિંદૂરારુણપુંજચંદ્રકિરણપ્રચ્છાદિનાગચ્છવિઃ ।
શ્રીવિશ્વેશ્વરવલ્લભો ગિરિજયા સાનંદકાનંદિતઃ
સ્મેરાસ્યસ્તવ ઢુંઢિરાજમુદિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥। 5॥ ।
કેદારઃ કલશેશ્વરઃ પશુપતિર્ધર્મેશ્વરો મધ્યમો
જ્યેષ્ઠેશો પશુપશ્ચ કંદુકશિવો વિઘ્નેશ્વરો જંબુકઃ ।
ચંદ્રેશો હ્યમૃતેશ્વરો ભૃગુશિવઃ શ્રીવૃદ્ધકાલેશ્વરો
મધ્યેશો મણિકર્ણિકેશ્વરશિવો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 6॥
ગોકર્ણસ્ત્વથ ભારભૂતનુદનુઃ શ્રીચિત્રગુપ્તેશ્વરો
યક્ષેશસ્તિલપર્ણસંગમશિવો શૈલેશ્વરઃ કશ્યપઃ ।
નાગેશોઽગ્નિશિવો નિધીશ્વરશિવોઽગસ્તીશ્વરસ્તારક-
જ્ઞાનેશોઽપિ પિતામહેશ્વરશિવો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 7॥
બ્રહ્માંડં સકલં મનોષિતરસૈ રત્નૈઃ પયોભિર્હરં
ખેલૈઃ પૂરયતે કુટુંબનિલયાન્ શંભોર્વિલાસપ્રદા ।
નાનાદિવ્યલતાવિભૂષિતવપુઃ કાશીપુરાધીશ્વરી
શ્રીવિશ્વેશ્વરસુંદરી ભગવતી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 8॥
યા દેવી મહિષાસુરપ્રમથની યા ચંડમુંડાપહા
યા શુંભાસુરરક્તબીજદમની શક્રાદિભિઃ સંસ્તુતા ।
યા શૂલાસિધનુઃશરાભયકરા દુર્ગાદિસંદક્ષિણા-
માશ્રિત્યાશ્રિતવિઘ્નશંસમયતુ દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 9॥
આદ્યા શ્રીર્વિકટા તતસ્તુ વિરજા શ્રીમંગલા પાર્વતી
વિખ્યાતા કમલા વિશાલનયના જ્યેષ્ઠા વિશિષ્ટાનના ।
કામાક્ષી ચ હરિપ્રિયા ભગવતી શ્રીઘંટઘંટાદિકા
મૌર્યા ષષ્ટિસહસ્રમાતૃસહિતા દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 10॥
આદૌ પંચનદં પ્રયાગમપરં કેદારકુંડં કુરુ-
ક્ષેત્રં માનસકં સરોઽમૃતજલં શાવસ્ય તીર્થં પરમ્ ।
મત્સ્યોદર્યથ દંડખાંડસલિલં મંદાકિની જંબુકં
ઘંટાકર્ણસમુદ્રકૂપસહિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 11॥
રેવાકુંડજલં સરસ્વતિજલં દુર્વાસકુંડં તતો
લક્ષ્મીતીર્થલવાંકુશસ્ય સલિલં કંદર્પકુંડં તથા ।
દુર્ગાકુંડમસીજલં હનુમતઃ કુંડપ્રતાપોર્જિતઃ
પ્રજ્ઞાનપ્રમુખાનિ વઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 12॥
આદ્યઃ કૂપવરસ્તુ કાલદમનઃ શ્રીવૃદ્ધકૂપોઽપરો
વિખ્યાતસ્તુ પરાશરસ્તુ વિદિતઃ કૂપઃ સરો માનસઃ ।
જૈગીષવ્યમુનેઃ શશાંકનૃપતેઃ કૂપસ્તુ ધર્મોદ્ભવઃ
ખ્યાતઃ સપ્તસમુદ્રકૂપસહિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 13॥
લક્ષ્યીનાયકબિંદુમાધવહરિર્લક્ષ્મીનૃસિંહસ્તતો
ગોવિંદસ્ત્વથ ગોપિકાપ્રિયતમઃ શ્રીનારદઃ કેશવઃ ।
ગંગાકેશવવામનાખ્યતદનુ શ્વેતો હરિઃ કેશવઃ
પ્રહ્લાદાદિસમસ્તકેશવગણો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 14॥
લોલાર્કો વિમલાર્કમાયુખરવિઃ સંવર્તસંજ્ઞો રવિ-
ર્વિખ્યાતો દ્રુપદુઃખખોલ્કમરુણઃ પ્રોક્તોત્તરાર્કો રવિઃ ।
ગંગાર્કસ્ત્વથ વૃદ્ધવૃદ્ધિવિબુધા કાશીપુરીસંસ્થિતાઃ
સૂર્યા દ્વાદશસંજ્ઞકાઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 15॥
આદ્યો ઢુંઢિવિનાયકો ગણપતિશ્ચિંતામણિઃ સિદ્ધિદઃ
સેનાવિઘ્નપતિસ્તુ વક્ત્રવદનઃ શ્રીપાશપાણિઃ પ્રભુઃ ।
આશાપક્ષવિનાયકાપ્રષકરો મોદાદિકઃ ષડ્ગુણો
લોલાર્કાદિવિનાયકાઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 16॥।
હેરંબો નલકૂબરો ગણપતિઃ શ્રીભીમચંડીગણો
વિખ્યાતો મણિકર્ણિકાગણપતિઃ શ્રીસિદ્ધિદો વિઘ્નપઃ ।
મુંડશ્ચંડમુખશ્ચ કષ્ટહરણઃ શ્રીદંડહસ્તો ગણઃ
શ્રીદુર્ગાખ્યગણાધિપઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 17॥
આદ્યો ભૈરવભીષણસ્તદપરઃ શ્રીકાલરાજઃ ક્રમા-
ચ્છ્રીસંહારકભૈરવસ્ત્વથ રુરુશ્ચોન્મત્તકો ભૈરવઃ ।
ક્રોધશ્ચંડકપાલભૈરવવરઃ શ્રીભૂતનાથાદયો
હ્યષ્ટૌ ભૈરવમૂર્તયઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 18॥
આધાતોઽંબિકયા સહ ત્રિનયનઃ સાર્ધં ગણૈર્નંદિતાં
કાશીમાશુ વિશન્ હરઃ પ્રથમતો વાર્ષધ્વજેઽવસ્થિતઃ ।
આયાતા દશ ધેનવઃ સુકપિલા દિવ્યૈઃ પયોભિર્હરં
ખ્યાતં તદ્વૃષભધ્વજેન કપિલં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 19॥
આનંદાખ્યવનં હિ ચંપકવનં શ્રીનૈમિષં ખાંડવં
પુણ્યં ચૈત્રરથં ત્વશાકવિપિનં રંભાવનં પાવનમ્ ।
દુર્ગારણ્યમથોઽપિ કૈરવવનં વૃંદાવનં પાવનં
વિખ્યાતાનિ વનાનિ વઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 20॥
અલિકુલદલનીલઃ કાલદંષ્ટ્રાકરાલઃ
સજલજલદનીલો વ્યાલયજ્ઞોપવીતઃ ।
અભયવરદહસ્તો ડામરોદ્દામનાદઃ
સકલદુરિતભક્ષો મંગલં વો દદાતુ ॥ 21॥
અર્ધાંગે વિકટા ગિરીંદ્રતનયા ગૌરી સતી સુંદરી
સર્વાંગે વિલસદ્વિભૂતિધવલો કાલો વિશાલેક્ષણઃ ।
વીરેશઃ સહનંદિભૃંગિસહિતઃ શ્રીવિશ્વનાથઃ પ્રભુઃ
કાશીમંદિરસંસ્થિતોઽખિલગુરુર્દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 22॥
યઃ પ્રાતઃ પ્રયતઃ પ્રસન્નમનસા પ્રેમપ્રમોદાકુલઃ
ખ્યાતં તત્ર વિશિષ્ટપાદભુવનેશેંદ્રાદિભિર્યત્સ્તુતમ્ ।
પ્રાતઃ પ્રાઙ્મુખમાસનોત્તમગતો બ્રૂયાચ્છૃણોત્યાદરાત્
કાશીવાસમુખાન્યવાપ્ય સતતં પ્રીતે શિવે ધૂર્જટિ ॥ 23॥
ઇતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં કાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ ॥


🙏 Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download કંઠે યસ્ય લસત્કરાલગરલં શ્રીકાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Lyrics in Gujarati Image

  kanthe-yasya-lasatkaralagaralam-sri-kashi-visvanatha-stotram-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam | કંઠે યસ્ય લસત્કરાલગરલં | શ્રીકાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam or How to chant Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Kashi Visvanatha Stotram Gujarati Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^