Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa english Lyrics PDF

jai-savita-jai-jayati-suryadev-chalisa

Posted on November 19, 2019 at 5:50 PM
Like the page... Share on Facebook

Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa Lyrics in english | Jai Savita Jai Jayati Divakara | Sri Suryadev Chalisa | Chalisa.online. You will also find Bhagwan Suryadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Suryadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download, Bhagwan Suryadev photo, Bhagwan Suryadev Wallpapers, Bhagwan Suryadev Whatsapp status.
॥ Doha ॥

Kanaka Badana Kundala Makara,Mukta Mala Anga।
Padmasana Sthita Dhyaie,Shankha Chakra Ke Sanga॥

॥ Chaupai ॥

Jai Savita Jai Jayati Divakara!।
Sahasranshu! Saptashva Timirahara॥

Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!।
Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥

Vivaswana! Aditya! Vikartana।
Martanda Harirupa Virochana॥

Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।
Veda Hiranyagarbha Kaha Gate॥

Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi।
Munigana Hota Prasanna Modalahi॥

Aruna Sadrisha Sarathi Manohara।
Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para॥

Mandala Ki Mahima Ati Nyari।
Teja Rupa Keri Balihari॥

Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote।
Dekhi Purandara Lajjita Hote॥

Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara।
Savita Surya Arka Khaga Kalikara॥

Pusha Ravi Aditya Nama Lai।
Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥

Dwadasa Nama Prema So Gavain।
Mastaka Baraha Bara Navavain॥

Chara Padaratha Jana So Pavai।
Dukha Daridra Agha Punja Nasavai॥

Namaskara Ko Chamatkara Yaha।
Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha॥

Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai।
Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥

Baraha Nama Uchcharana Karate।
Sahasa Janama Ke Pataka Tarate॥

Upakhyana Jo Karate Tavajana।
Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana॥

Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai।
Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai॥

Arka Shisha Ko Raksha Karate।
Ravi Lalata Para Nitya Biharate॥

Surya Netra Para Nitya Virajata।
Karna Desa Para Dinakara Chhajata॥

Bhanu Nasika Vasakarahunita।
Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita॥

Ontha Rahai Parjanya Hamare।
Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare॥

Kantha Suvarna Reta Ki Shobha।
Tigma Tejasah Kandhe Lobha॥

Pusham Bahu Mitra Pithahin Para।
Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara॥

Yugala Hatha Para Raksha Karana।
Bhanumana Urasarma Su-Udarachana॥

Basata Nabhi Aditya Manohara।
Katimanha, Rahata Mana Mudabhara॥

Jangha Gopati Savita Basa।
Gupta Divakara Karata Hulasa॥

Vivaswana Pada Ki Rakhavari।
Bahara Basate Nita Tam Hari॥

Sahasranshu Sarvanga Samharai।
Raksha Kavacha Vichitra Vichare॥

Asa Jojana Apane Mana Mahi।
Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi॥

Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai।
Jojana Yako Mana Manha Japai॥

Andhakara Jaga Ka Jo Harata।
Nava Prakasha Se Ananda Bharata॥

Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi।
Koti Bara Main Pranavaun Tahi॥

Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake।
Dharmaraja Sam Adbhuta Banke॥

Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva।
Kiya Karata Suramuni Nara Seva॥

Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So।
Dura Hatataso Bhavake Bhrama So॥

Parama Dhanya So Nara Tanadhari।
Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari॥

Aruna Magha Mahan Surya Phalguna।
Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana॥

Bhanu Udaya Baisakha Ginavai।
Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai॥

Yama Bhado Ashwin Himareta।
Katika Hota Divakara Neta॥

Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin।
Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin॥

॥ Doha ॥

Bhanu Chalisa Prema Yuta,Gavahin Je Nar Nitya।
Sukha Sampatti Lahi Bibidha,Honhi Sada Kritakritya॥
Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa Image

jai-savita-jai-jayati-suryadev-chalisa-english-Lyrics


Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa Lyrics In english PDF Download

View the pdf for the Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa | Jai Savita Jai Jayati Divakara | Sri Suryadev Chalisa using the link given below.View the PDF file for Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa Here...


Few More Pages Related to Lord suryadev

Benefits of Suryadev Chalisa


As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) of Suryadev Chalisa chantings regularly.
You will get many blessing of Bhagwan SuryaDev and get ample peace of mind.

It will be better to understand the Suryadev Chalisa meaning in english or In your native language to maximize its Benefits.
You can chant Suryadev Chalisa in Devanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalam or Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

Suryadev Chalisa Paths or Jaaps (recites)


For regular worship single recital i.e. Ek paths of Suryadev Chalisa is also sufficient.
You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan suryadev for 108 times in a single go i.e. 108 bar paths of the same, but it has to be with complete devotion and without haste.

How to do Paths (recites) of Suryadev Chalisa or How to chant Suryadev Chalisa?


As per Hindu mythology, The good time to chant Suryadev Chalisa early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

I.e. While performing puja of Bhagwan suryadev, you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of (Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop. You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor. You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform Puja of Bhagwan suryadev.

You can also chant Suryadev Chalisa in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

Chanting Suryadev Chalisa with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


lord_shree_suryadev

Hindu Lord Suryadev


|| Sri Suryadev Prasanna ||


।। Lord Shri Surya (Sun) ।।

।। Shri Surya Devay Namo Namah ।।

Life on this earth is due to Shri Surya Deo (Surya), and it is a widely accepted truth today.

Shri Suryadeva is worshiped especially on Sunday. Even in Indian astrology, the sun has a very important place (soul).

In the Vedic period, in Hinduism, the sun was considered to be the main deity of the universe.

Sun is also important in yoga practice. Surya Namskar are best in yogas.
In the whole of yoga practices, the Surya Namskar benefits the most.

Surya mantra to say during Surya Namskar

Om Mitray Namah |
Om Ravaye Namah |
Om Suryay Namah |
Om Bhanave Namah |
Om Khagay Namah |
Om Pushne Namah |
Om HiranyaGarbhay Namah |
Om Marichaye Namah |
Om Aadityay Namah |
Om Savitre Namah |
Om Arkay Namah |
Om Bhaskray Namah |

The famous Gayatri Mantra is also praising of Lord Sun.

।। Shri Surya Gayatri Mantra ।।

Om tatsavirturvarenyam
bhargo devasya dhimahi |
dhiyoyonah prachodayaat ||


lord_shree_suryadev_mp3_download

Listen to Digital Audio of - Suryadev Mantras Online only on Chalisa.online

You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Suryadev only on Chalisa.onlineDownload the WhatsApp status for Lord Suryadev
lord_shree_suryadev_whatsapp_status_download

View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Lord SuryadevDownload Mobile and Desktop Wallpapers for Lord SuryadevYou can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganesh only on Chalisa.online.

Watch the video for - Lord Suryadev Mantra Online on Chalisa.You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa here on the Chalisa.online.


Thanks for visiting the page about the information of - Jai Savita Jai Jayati Suryadev Chalisa | Jai Savita Jai Jayati Divakara | Sri Suryadev Chalisa | on our website - Chalisa.online
You may like this as well...


^