Lord Ganesh Namavali Oriya Lyrics


Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Oriya Om Gakararupaya Oriya Lyrics

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Oriya - ଓଂ ଗକାରରୂପାଯ ନମଃ - Oriya Lyrics


Lord Ganesh Namavali in Oriya. Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Oriya Om Gakararupaya ଓଂ ଗକାରରୂପାଯ ନମଃ ଗଣପତି ଗକାର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି Oriya Lyrics.

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Oriya Om Gajananaya Oriya Lyrics

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Oriya - ଓଂ ଗଜାନନାଯ ନମଃ - Oriya Lyrics


Lord Ganesh Namavali in Oriya. Ganesha Ashtottara Sata Namavali Oriya Om Gajananaya ଓଂ ଗଜାନନାଯ ନମଃ ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି Oriya Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^