Mauli Dnyaneshwar Abhang Marathi Lyrics


Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Adhik Dekhane Tari Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - अधिक देखणें तरी - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Adhik Dekhane Tari अधिक देखणें तरी श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Aji SoniyachaDinu Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - आजि सोनियाचा दिनु - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Aji SoniyachaDinu आजि सोनियाचा दिनु श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Are Are Dnyana Jhalasi Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - अरे अरे ज्ञाना झालासी - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Are Are Dnyana Jhalasi अरे अरे ज्ञाना झालासी श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Avachita Parimalu Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - अवचिता परिमळू - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Avachita Parimalu अवचिता परिमळू श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Avaghachi Sansar Sukhacha Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - अवघाचि संसार सुखाचा - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Avaghachi Sansar Sukhacha अवघाचि संसार सुखाचा श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Devachiye Dwari Ubha Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - देवाचिये द्वारीं उभा - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Devachiye Dwari Ubha देवाचिये द्वारीं उभा श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Din Taisi Rajani Jhali Ge Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - दिन तैसी रजनी झाली गे - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Din Taisi Rajani Jhali Ge दिन तैसी रजनी झाली गे श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ektatva Naam Drudha Dhari Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - एक तत्त्व नाम दृढ धरीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ektatva Naam Drudha Dhari एक तत्त्व नाम दृढ धरीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ghanu Vaje GhunGhuna Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - घनु वाजे घुणघुणा - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ghanu Vaje GhunGhuna घनु वाजे घुणघुणा श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Hari Ucharani Anant Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - हरि उच्‍चारणीं अनंत - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Hari Ucharani Anant हरि उच्‍चारणीं अनंत श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Jane Aj Mi Ajar Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - जाणे अज मी अजर - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Jane Aj Mi Ajar जाणे अज मी अजर श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Janiv Naniv Bhagawanti Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - जाणीव नेणीव भगवंती - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Janiv Naniv Bhagawanti जाणीव नेणीव भगवंती श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Jav Vari Re Tav Vari Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - जंववरी रे तंववरी - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Jav Vari Re Tav Vari जंववरी रे तंववरी श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Kanhoba Tujhi Ghongadi Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - कान्होबा तुझी घोंगडी - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Kanhoba Tujhi Ghongadi कान्होबा तुझी घोंगडी श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Katyachya Anivar Vasale Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - कांट्याच्या अणिवर वसलि - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Katyachya Anivar Vasale कांट्याच्या अणिवर वसलि श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Mi Majhe Mohit Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - मी माझें मोहित राहिलें - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Mi Majhe Mohit मी माझें मोहित राहिलें श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Mogara Phulala (1) Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - मोगरा फुलला (१) - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Mogara Phulala (1) मोगरा फुलला (१) श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Om Namoji Aadya Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - ॐ नमोजी आद्या - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Om Namoji Aadya ॐ नमोजी आद्या श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Padile Door Deshi Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - पडिलें दूरदेशीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Padile Door Deshi पडिलें दूरदेशीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pail To Ge Kau Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - पैल तो गे काऊ कोकताहे - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pail To Ge Kau पैल तो गे काऊ कोकताहे श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pandharpuricha Neela Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - पंढरपुरीचा निळा - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pandharpuricha Neela पंढरपुरीचा निळा श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pandurang Kanti Divya Tej Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - पांडुरंगकांती दिव्य तेज - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pandurang Kanti Divya Tej पांडुरंगकांती दिव्य तेज श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pasaydan Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - पसायदान - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Pasaydan पसायदान श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ranga Yei Vo Yei Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - रंगा येईं वो येईं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Ranga Yei Vo Yei रंगा येईं वो येईं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Roop Pahata Lochani Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - रूप पाहतां लोचनीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Roop Pahata Lochani रूप पाहतां लोचनीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Runujhunu Runujhunu Re Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Runujhunu Runujhunu Re रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Sagun Nirgun Donhi Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - सगुण निर्गुण दोन्ही - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Sagun Nirgun Donhi सगुण निर्गुण दोन्ही श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Sagunachi Shej Nirgunachi Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - सगुणाची सेज निर्गुणाची बाज - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Sagunachi Shej Nirgunachi सगुणाची सेज निर्गुणाची बाज श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Samadhi Sadhan Sanjeevan Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - समाधि साधन संजीवन - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Samadhi Sadhan Sanjeevan समाधि साधन संजीवन श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Soniyacha Divas Aaji Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - सोनियाचा दिवस आजि - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Soniyacha Divas Aaji सोनियाचा दिवस आजि श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Tuj Sagun Mhano Ki Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - तुज सगुण ह्मणों कीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Tuj Sagun Mhano Ki तुज सगुण ह्मणों कीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Tujhiye Nidhali Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - तुझिये निडळीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Tujhiye Nidhali तुझिये निडळीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Vishvache Aarta Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - विश्वाचे आर्त माझे मनीं - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Vishvache Aarta विश्वाचे आर्त माझे मनीं श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Yogiya Durlabha To Myaa Marathi Lyrics

Shri Sant Dnyaneshwar Abhang - योगियां दुर्लभ तो म्यां - Marathi Lyrics


Mauli Dnyaneshwar Abhang in Marathi. Shri Sant Dnyaneshwar Abhang Yogiya Durlabha To Myaa योगियां दुर्लभ तो म्यां श्री संत ज्ञानेश्वर अभंगवाणी Marathi Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^