Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra marathi Lyrics PDF

devkrutam-brahmastotra-deva-brahma-stotra

Posted on May 12, 2020 at 6:30 AM
Like the page... Share on Facebook

Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra Lyrics in marathi | देवकृतम् ब्रह्मस्तोत्र देवा | ब्रह्मस्तोत्र | Chalisa.online. You will also find Lord Brahma Mantra Chanting MP3 free download, Lord Brahma Mantra Chanting MP3 Ringtone download, Lord Brahma photo, Lord Brahma Wallpapers, Lord Brahma Whatsapp status.
देवकृतम् ब्रह्मस्तोत्र देवा ऊचुः ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने ।
ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ १ ॥

कष्टसंसारमग्नानां संसारोत्तारहेतवे ।
साक्षिणे सर्वभूतानां साक्षिहीनाय ते नमः ॥ २॥

सर्वधात्रे विधात्रे च सर्वद्वन्द्वापहारिणे ।
सर्वावस्थासु सर्वेषां साक्षीणे वै नमो नमः ॥ ३॥

परात्परविहीनाय पराय परमेष्ठिने ।
परिज्ञानवतामात्तस्वरूपाय नमो नमः ॥ ४॥

पद्मजाय पवित्राय पद्मनाभसुताय च ।
पद्मपुष्पैः सुपूज्याय नमः पद्मधराय च ॥ ५॥

सुरज्येष्ठाय सूर्यादिदेवता तृप्तिकारिणे ।
सुरासुरनरादीनां सुखदाय नमो नमः ॥ ६॥

वेधसे विश्वनेत्राय विशुद्धज्ञानरूपिणे ।
वेदवेद्याय वेदान्तनिधये वै नमो नमः ॥ ७॥

विधये विधिहीनाय विधिवाक्यविधायिने ।
विध्युक्त कर्मनिष्ठानां नमो विद्याप्रदायिने ॥ ८॥

विरिञ्चाय विशिष्टाय विशिष्टार्तिहराय च ।
विषण्णानां विषादाब्धिविनाशाय नमो नमः ॥ ९॥

नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यगिरिवर्तिने ।
हिरण्यदानलभ्याय हिरण्यातिप्रियाय च ॥ १०॥

शताननाय शान्ताय शंकरज्ञानदायिने ।
शमादिसहितायैव ज्ञानदाय नमो नमः ॥ ११॥

शंभवे शंभुभुक्तानां शंकराय शरीरिणां ।
शाङ्करज्ञानहीनानां शत्रवे वै नमो नमः ॥ १२॥

नमः स्वयम्भुवे नित्यं स्वयंभूब्रह्मदायिने ।
स्वयं ब्रह्मस्वरूपाय स्वतन्त्राय परात्मने ॥ १३॥

द्रुहिणाय दुराचारनिरतस्य दुरात्मनः ।
दुःखदायान्यजन्तूनां आत्मदाय नमो नमः ॥ १४॥

वन्द्यहीनाय वन्द्याय वरदाय परस्य च ।
वरिष्ठाय वरिष्ठानां चतुर्वक्त्राय वै नमः ॥ १५॥

प्रजापतिसमाख्याय प्रजानां पतये नमः ।
प्राजापत्यविरक्तस्य नमः प्रज्ञाप्रदायिने ॥ १६॥

पितामहाय पित्रादिकल्पनारहिताय च ।
पिशुनागम्यदेहाय पेशलाय नमो नमः ॥ १७॥

जगत्कर्त्रे जगत्गोप्त्रे जगद्‍हन्त्रे परात्मने ।
जगद्‍दृश्यविहीनाय चिन्मात्रज्योतिषे नमः ॥ १८॥

विश्वोत्तीर्णाय विश्वाय विश्वहीनाय साक्षिणे ।
स्वप्रकाशैकमानाय नमः पूर्णपरात्मने ॥ १९॥

स्तुत्याय स्तुतिहीनाय स्तोत्ररूपाय तत्त्वतः ।
स्तोतॄणामपि सर्वेषां सुखदाय नमो नमः ॥ २०॥

इति स्कन्दपुराणे सूतसंहितायां देवकृतं ब्रह्मस्तोत्रम् ||
Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra Image

devkrutam-brahmastotra-deva-brahma-stotra-marathi-Lyrics


Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra Lyrics In marathi PDF Download

View the pdf for the Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra | देवकृतम् ब्रह्मस्तोत्र देवा | ब्रह्मस्तोत्र using the link given below.View the PDF file for Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra Here...


Few More Pages Related to Lord brahma

Benefits of Brahma stotra


As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) of Brahma stotra chantings regularly.
You will get many blessing of Lord Svayambhu and get ample peace of mind.

It will be better to understand the Brahma stotra meaning in marathi or In your native language to maximize its Benefits.
You can chant Brahma stotra in Devanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalam or Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

Brahma stotra Paths or Jaaps (recites)


For regular worship single recital i.e. Ek paths of Brahma stotra is also sufficient.
You can recite Mantra or Stotra of Lord brahma for 108 times in a single go i.e. 108 bar paths of the same, but it has to be with complete devotion and without haste.

How to do Paths (recites) of Brahma stotra or How to chant Brahma stotra?


As per Hindu mythology, The good time to chant Brahma stotra early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

I.e. While performing puja of Lord brahma, you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of (Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop. You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor. You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform Puja of Lord brahma.

You can also chant Brahma stotra in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

Chanting Brahma stotra with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


lord_shree_brahma

Hindu Lord Brahma


॥ ॐ परमेश्वर्याय विद्महे, परतत्वाय धीमहि, तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्॥


भगवान श्री ब्रह्मा (ब्रह्मा), हिंदू धर्मा मध्ये (भारत) सृष्टीचे निर्माता देव म्हणून ओळखले जातात.

त्यांना स्वयंभू म्हणून हि ओळखले जाते, ज्याचा अर्थ स्वत: निर्माण झालेले असा होतो.

भगवान ब्रह्मा हे चार वेदांचे निर्माता आहेत, म्हणून त्यांना वेदनाथ अर्थात वेदांचे देव म्हणून देखील ओळखले जाते.

हिंदू पुराणा नुसार श्री ब्रह्म देव हे श्री सरस्वतीं देवींचे पती आहेत.

श्री ब्रह्म देवांची काही नावे खालील प्रमाणे आहेत -

वेदनाथा म्हणजे वेदांचा देव,
ज्ञानेश्वर म्हणजे ज्ञानाचा देव,
चतुरमुखा म्हणजे चार चेहरे असणारे आणि
स्वयंभभू म्हणजे स्वत: निर्माण झालेले इ.
भगवान ब्रह्मा हिंदू पुराणात इतर अनेक नावांनी परिचित आहेत.

ब्रह्मा हा ब्रह्मा, विष्णू आणि महेशा (श्री दत्तात्रय यांचा एक भाग आहे) म्हणजेच त्रिमूर्ती चा भाग म्हणूनही ओळखले जातात.

श्री ब्रह्मा हे भगवान विष्णूच्या नाभीशी जोडलेल्या कमळातून उत्पन्न झाल्याचे (हिंदू) पौराणिक वर्णन आहे.

भगवान ब्रह्मा यांची मंदिरे बँकाक सारख्या भारता बाहेरील भागात हि आढळतात.

ब्रह्म गायत्री मंत्र -

ओम् वेदात्मने च विद्मिहे हिरण्यगर्भा धीमहि |
तन्नो: ब्रह्म: प्रचोदयात ||


lord_shree_brahma_mp3_download

Listen to Digital Audio of - Brahma Mantras Online only on Chalisa.online

You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Brahma only on Chalisa.onlineDownload the WhatsApp status for Lord Brahma
lord_shree_brahma_whatsapp_status_download

View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Lord BrahmaDownload Mobile and Desktop Wallpapers for Lord BrahmaYou can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganesh only on Chalisa.online.

Watch the video for - Lord Brahma Mantra Online on Chalisa.You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra here on the Chalisa.online.


Thanks for visiting the page about the information of - Devkrutam Brahmastotra Deva Brahma stotra | देवकृतम् ब्रह्मस्तोत्र देवा | ब्रह्मस्तोत्र | on our website - Chalisa.online
You may like this as well...


^