Guru Dattatreya Aarti Marathi Lyrics


Dattachi Aarti Trigunatmak Traimurti Marathi Lyrics

Dattachi Aarti - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा - Marathi Lyrics


Guru Dattatreya Aarti in Marathi. Dattachi Aarti Trigunatmak Traimurti त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा श्री दत्त आरती Marathi Lyrics.

Gurudev Datta Kakad Aarti Panchpran Kakad Aarti Marathi Lyrics

Gurudev Datta Kakad Aarti - ओवाळूं आरती माझ्या सद्गुरुनाथा - Marathi Lyrics


Guru Dattatreya Aarti in Marathi. Gurudev Datta Kakad Aarti Panchpran Kakad Aarti ओवाळूं आरती माझ्या सद्गुरुनाथा श्री दत्ताची काकड आरती Marathi Lyrics.

Sri Dattachi Aarti Dattatraya Avadhoot Janardhan Marathi Lyrics

Sri Dattachi Aarti - दत्तात्रय अवधूत जनार्दन स्वामी एकनाथ - Marathi Lyrics


Guru Dattatreya Aarti in Marathi. Sri Dattachi Aarti Dattatraya Avadhoot Janardhan दत्तात्रय अवधूत जनार्दन स्वामी एकनाथ श्री दत्ताची आरती Marathi Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^