Buddha Purnima May 7, 2020, Thursday बुद्ध पूर्णिमा मई 7, 2020, बृहस्पतिवार On - Chalisa.online

buddha_purnima_may_7_2020_thursday

January 1, 2020 at 12:01 AM
Like the page... Share on Facebook

Buddha Purnima May 7, 2020, Thursday बुद्ध पूर्णिमा मई 7, 2020, बृहस्पतिवार | Chalisa.onlineBuddha Purnima
बुद्ध पूर्णिमा

May 7, 2020, Thursday

मई ७, २०२०, बृहस्पतिवारBuddha Purnima Timings
2582nd Birth Anniversary of Gautama Buddha
Buddha Purnima on Thursday, May 7, 2020
Purnima Tithi Begins - 07:44 PM on May 06, 2020
Purnima Tithi Ends - 04:14 PM on May 07, 2020


बुद्ध पूर्णिमा समय
गौतम बुद्ध की २५८२वाँ जयन्ती
बुद्ध पूर्णिमा बृहस्पतिवार, मई ७, २०२० को
पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ - मई ०६, २०२० को ०७:४४ पी एम बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त - मई ०७, २०२० को ०४:१४ पी एम बजे

Thanks for visiting Buddha Purnima May 7, 2020, Thursday बुद्ध पूर्णिमा मई 7, 2020, बृहस्पतिवार - Chalisa.online
You may like this as well...


^