બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત લિંગાષ્ટકમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 5, 2021 at 11:20 PM

Lingashtakam Gujarati-Brahmamurari Surarchita-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| લિંગાષ્ટકમ્ ||
બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત લિંગં
નિર્મલભાસિત શોભિત લિંગમ્ ।
જન્મજ દુઃખ વિનાશક લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 1 ॥
દેવમુનિ પ્રવરાર્ચિત લિંગં
કામદહન કરુણાકર લિંગમ્ ।
રાવણ દર્પ વિનાશન લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 2 ॥
સર્વ સુગંધ સુલેપિત લિંગં
બુદ્ધિ વિવર્ધન કારણ લિંગમ્ ।
સિદ્ધ સુરાસુર વંદિત લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 3 ॥
કનક મહામણિ ભૂષિત લિંગં
ફણિપતિ વેષ્ટિત શોભિત લિંગમ્ ।
દક્ષસુયજ્ઞ વિનાશન લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 4 ॥
કુંકુમ ચંદન લેપિત લિંગં
પંકજ હાર સુશોભિત લિંગમ્ ।
સંચિત પાપ વિનાશન લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 5 ॥
દેવગણાર્ચિત સેવિત લિંગં
ભાવૈ-ર્ભક્તિભિરેવ ચ લિંગમ્ ।
દિનકર કોટિ પ્રભાકર લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 6 ॥
અષ્ટદળોપરિવેષ્ટિત લિંગં
સર્વસમુદ્ભવ કારણ લિંગમ્ ।
અષ્ટદરિદ્ર વિનાશન લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 7 ॥
સુરગુરુ સુરવર પૂજિત લિંગં
સુરવન પુષ્પ સદાર્ચિત લિંગમ્ ।
પરાત્પરં (પરમપદં) પરમાત્મક લિંગં
તત્પ્રણમામિ સદાશિવ લિંગમ્ ॥ 8 ॥
લિંગાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેશ્શિવ સન્નિધૌ ।
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે ॥


🙏 Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત લિંગાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita Lyrics in Gujarati Image

  brahmamurari-surarchita-lingashtakam-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita | બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત | લિંગાષ્ટકમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Brahmamurari Surarchita Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofLingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchitameaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita or How to chant Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Lingashtakam Gujarati Brahmamurari Surarchita for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^