Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra marathi Lyrics PDF

bhagwati-tav-teere-ganga-ashtak-stotra

Posted on June 7, 2020 at 9:00 PM
Like the page... Share on Facebook

Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra Lyrics in marathi | भगवति तव तीरे | गंगाष्टक स्तोत्र | Chalisa.online. You will also find Maa Ganga Mantra Chanting MP3 free download, Maa Ganga Mantra Chanting MP3 Ringtone download, Maa Ganga photo, Maa Ganga Wallpapers, Maa Ganga Whatsapp status.
।। श्री गंगाष्टकम् ।।

हरि ॐ

ऊँ श्री गणेशाय नमः

ऊँ श्री गंगायै नमः

भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोSहं
विगतविषयतृष्ण: कृष्णमाराधयामि ।
सकलकलुषभंगे स्वर्गसोपानसंगे
तरलतरतरंगे देवि गंगे प्रसीद।।1।।

भगवति भवलीलामौलिमाले तवाम्भ: –
कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति।
अमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां
विगतकलिकलंकातंकमंके लुठन्ति ।।2।।

ब्रह्माण्डं खण्दयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती
स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्दशैलात्स्खलन्ती ।
क्षोणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमूर्निभरं भर्त्सयन्ती
पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी न: पुनातु ।।3।।

मज्जन्मातंगकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं
स्नानै: सिद्धांगनानां कुचयुगविगलत्कुड्कुमासंगपिंगम्।
सायंप्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्थनीरं
पायान्नो गांगमम्भ: करिकलभकराक्रान्तरंहस्तरंम्।।4।।

आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवत: पादोदकं पावनम्।
भूय: शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ।।5।।

शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मज्जज्जनोत्तारिणी
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी।
शेषाहेरनुकारिणी हरशिरोवल्लीदलाकारिणी
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी।।6।।

कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि।
त्वदुत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुभृतां
तदा मात: शातक्रतवपदलाभोSप्यतिलघु:।।7।।

गंगे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतविस्तीर्नतोये
पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणी स्वर्गमार्गे ।
प्रायश्चिततं यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे
कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रिजगदघहरे देवि गंगे प्रसीद।।8।।

मातर्जाह्नवि शम्भुसंगवलिते मौलौ निधायांजलिं
त्वत्तीरे वपुषोSवसानसमये नारायणाड्घ्रिद्वयम्।
सानन्दं स्मरतो भविष्य़ति मम प्राणप्रयाणोत्सवे
भूयाद्भक्तिरविच्युताहरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती।।9।।

गंगाष्टकमिदं पुण्यं य: पठेत्प्रयतो नर:।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति।।10।।

इति श्रीशंकराचार्यविरचितं श्रीगंगाष्टकं सम्पूर्णम्।
Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra Image

bhagwati-tav-teere-ganga-ashtak-stotra-marathi-Lyrics


Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra Lyrics In marathi PDF Download

View the pdf for the Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra | भगवति तव तीरे | गंगाष्टक स्तोत्र using the link given below.View the PDF file for Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra Here...


Few More Pages Related to Lord ganga

Benefits of Ganga Ashtak Stotra


As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) of Ganga Ashtak Stotra chantings regularly.
You will get many blessing of Maa Ganga Maiya and get ample peace of mind.

It will be better to understand the Ganga Ashtak Stotra meaning in marathi or In your native language to maximize its Benefits.
You can chant Ganga Ashtak Stotra in Devanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalam or Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

Ganga Ashtak Stotra Paths or Jaaps (recites)


For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganga Ashtak Stotra is also sufficient.
You can recite Mantra or Stotra of Maa ganga for 108 times in a single go i.e. 108 bar paths of the same, but it has to be with complete devotion and without haste.

How to do Paths (recites) of Ganga Ashtak Stotra or How to chant Ganga Ashtak Stotra?


As per Hindu mythology, The good time to chant Ganga Ashtak Stotra early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

I.e. While performing puja of Maa ganga, you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of (Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop. You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor. You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform Puja of Maa ganga.

You can also chant Ganga Ashtak Stotra in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

Chanting Ganga Ashtak Stotra with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


lord_shree_ganga

Hindu Lord Ganga


|| जय गंगा मैया ||


।। आई गंगा ।।

गंगा नदी हिंदूंनी (भारतात) आई आणि देवी म्हणून पवित्र मानली आहे.

हिंदू गंगा नदीची पूजा साक्षात आई देवीचे रूप म्हणून करतात. गंगा नदीत आंघोळ केल्याने सर्व पातके धुऊन जातात आणि जीवन आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होते, असे हिंदू (भारतीय) मानतात.

गंगा नदीशी संबंधित असंख्य हिंदू पौराणिक कथा आहेत. वाराणसीत दररोज गंगा आरती केली जाते.

आई गंगेला जाह्नवी म्हणूनही ओळखले जाते.

गंगा गायत्री मंत्र

ॐ भागीर्थ्ये च विद्महे विश्नुपत्न्ये
च धीमहि ! तन्नो गंगा प्रचोदयात !


lord_shree_ganga_mp3_download

Listen to Digital Audio of - Ganga Mantras Online only on Chalisa.online

You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganga only on Chalisa.onlineDownload the WhatsApp status for Lord Ganga
lord_shree_ganga_whatsapp_status_download

View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Lord GangaDownload Mobile and Desktop Wallpapers for Lord GangaYou can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganesh only on Chalisa.online.

Watch the video for - Lord Ganga Mantra Online on Chalisa.You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra here on the Chalisa.online.


Thanks for visiting the page about the information of - Bhagwati tav teere Ganga Ashtak Stotra | भगवति तव तीरे | गंगाष्टक स्तोत्र | on our website - Chalisa.online
You may like this as well...


^