आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् लिरीक्स इन देवनागरी, पी डी एफ, एम पी थ्री डाउनलोड 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on December 29, 2020 at 06:27 AM

Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari-Anjaneyo Mahaviro-devanagari-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Stotra Lyrics In Devanagari


|| हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ||
आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः ।
तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ॥ 1 ॥
अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः ।
सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ॥ 2 ॥
परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः ।
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ॥ 3 ॥
सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् ।
सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ॥ 4 ॥
पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् ।
सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ॥ 5 ॥
कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः ।
बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः ॥ 6 ॥
कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः ।
कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् ॥ 7 ॥
सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलः ।
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः ॥ 8 ॥
कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः ।
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् ॥ 9 ॥
वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः ।
अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः ॥ 10 ॥
विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः ॥ 11 ॥
चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः ।
अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः ॥ 12 ॥
लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः ।
गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः ॥ 13 ॥
सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः ।
सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः ॥ 14 ॥
कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः ।
कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्दिर्यः ॥ 15 ॥
रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः ।
स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः ॥ 16 ॥
चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः ।
सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः ॥ 17 ॥
कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः ।
दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् ॥ 18 ॥
योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः ।
वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः ॥ 19 ॥
इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः ।
पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः ॥ 20 ॥
दशबाहुर्लोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः ।
सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरन्धरः ॥ 21 ॥
इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ।
यः पठेच्छृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ 22 ॥


🙏 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Devanagari PDF, MP3 Download आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् Lyrics in Devanagari | www.chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Devanagari Image

  anjaneyo-mahaviro-hanuman-ashtottara-sata-naama-stotram-devanagari-devanagari-lyrics-download
  🌻 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Devanagari PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro | आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः | हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Devanagari Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviromeaning in Devanagari or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro or How to chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Bhagwan Bajrang Bali ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Devanagari Anjaneyo Mahaviro for Hindu God Lord Hanuman on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^